Sökning: "csr och etik"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden csr och etik.

 1. 1. Fake news, clickbait och konkurrens : En kvantitativ studie om nyhetsorganisationers etiska samhällsansvar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Lönnqvist; [2021]
  Nyckelord :Fake News; Clickbait; Competition; CSR; Ethics; Morals; News Media; Fejknyheter; clickbait; konkurrens; CSR; etik; moral; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Fake news has long been a part of the news landscape but has in recent times, as the market for online news has grown, become an increasingly occurring problem in contemporary news media and society. By analyzing the content published by the largest American news organizations this thesis provides an overview of the occurrence of fake news and clickbait on the competitive news market. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning inom finansbranschen : en studie om legitimitetsstrategier i svenska bankers hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Najib Abdi; Fredrik Lemmetty; [2020]
  Nyckelord :Panama Papers; Legitimacy theory; CSR; Sustainability; Corruption; Money laundering; Ethics; Morality; Panamadokumenten; Legitimitetsteorin; CSR; Hållbarhet; Korruption; Penningtvätt; Etik; Moral;

  Sammanfattning : This study examines annual and sustainability reports from Swedish banks in the pursuit of legitimacy strategies. The study applies content analysis on the annual and sustainability reports from four banks from the period 2013-2018. Keywords for the study were extracted from an anti-corruption report. LÄS MER

 3. 3. Etik och filantropi – ett redskap för intern påverkan? : En kvantitativ studie utifrån medarbetares perspektiv inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Ljungdahl; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Ethical responsibility; Philanthropic responsibility; Social identity theory; Organisational identification; Internal branding; Hyperculture; CSR; Etiskt ansvar; Filantropiskt ansvar; Social identitet; Organisatorisk identifikation; Internal branding; Hyperkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällen förändras över tid. Kraven på företags ageranden i samhället har ökat, delvis på grund av en tilltagen globalisering och rörlighet, men även till följd av en ökad medvetenhet om företags påverkan på samhället. LÄS MER

 4. 4. "Det stavas inte konsumentskydd, utan pengar" : En kritisk retorikanalys av hur CSR kommuniceras i Svenska Spels marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonas Johansson; Ted Johansson; [2020]
  Nyckelord :CSR; advertising; market communication; Svenska Spel; gambling addiction; CSR; reklam; marknadskommunikation; Svenska Spel; spelmissbruk;

  Sammanfattning : In society today, it has become more common that companies are expected to strive against following a Corporate Social Responsibility. The concept of CSR involves the responsibility every company have towards the society and has it roots in economic, social and environmental standpoints. LÄS MER

 5. 5. Hållbart företagande - moralisk eller rättslig skyldighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Erixon; [2019]
  Nyckelord :Associationsrätt; företagsekonomi; nationalekonomi; Vinstsyfte; Aktiebolag; Aktieägare; 3 kap. 3 § ABL; Hållbart företagande; CSR; Moral; Etik; Miljö; Friedman; Sjåfjell; Sociala kontraktet; Carrolls pyramid; Aktieägarmodellen; Intressentmodellen; Företags ansvar; Uppföljningssystem; Reglering av vinst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med det ökade mediala fokus på globalisering och klimathot ställs nya krav på samhället och på att företag ska ta ett moraliskt ansvar för hållbarhetsfrågor. Frågan är om hållbart företagande kan anses förenligt med gällande rätt. Vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER