Sökning: "diskurs postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden diskurs postkolonialism.

 1. 1. Multikulturalismen genom Jimmies glasögon : En kvalitativ textanalys av Jimmie Åkessons fyra Almedalens tal.

  L2-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Faris Henry Gergis; [2019]
  Nyckelord :Multikulturella samhället; multikulturalism; mångfald; postkolonialism; postkolonial; Jimmie Åkesson; Sverigedemokraterna; symbolisk rasism; rasism; kulturell rasism; Almedalen; höger populism; latent budskap; kvalitativ texanalys.;

  Sammanfattning : Denna forskning är en systematiserande, mest lika design och idécentrala undersökning, som siktarpå att studera hur multikulturalismen representeras inom Jimmie Åkesson diskurs över tid. Analysen görs på fyra av Åkessons almedalenstal 2011, 2016, 2017 och 2018 av anledningen att ett allmänval ska finnas mellan vissa av valda tal. LÄS MER

 2. 2. Sanning eller Fördom? : En diskursanalys av identiteten "invandrare" i två svenska nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matilda Adeborn Fortea; Amanda Andersson; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; media; invandrare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur identiteten “invandrare” konstrueras, samt vilka diskurser kring “invandrare” som framträder, i svenska nyhetsmedier under mars månad 2017. Vi ämnar belysa hur den aktuella diskursen ser ut. LÄS MER

 3. 3. "Religionen, hejdå! Ateism, välkommen!" : Nyanlända elevers självpositionering och upplevelser av religionskunskapsundervisningen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Charlotte Bergenfelz; Fredrik Silverglimth; [2018]
  Nyckelord :RE; non-confessional religious education; pupils; representation; immigration; religious discourse; critical discourse analysis; secularism; diaspora; postcolonialism; Sweden; Islam in Sweden; muslim identity; religionskunskap; icke-konfessionell religionskunskapsundervisning; elever; representation; immigration; nyanlända; religiös diskurs; kritisk diskursanalys; sekularisering; diaspora; postkolonialism; Sverige; islam i Sverige; muslimsk identitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända elever ser på religion utifrån två teman. Det första behandlar hur dessa elever positionerar sig till religiösa traditioner, samt på vilka sätt dessa positioner kan ha förändrats i diaspora. LÄS MER

 4. 4. Feminism på kartan : En kritisk diskursanalys av subjektspositioner i Kanadas feministiska utvecklingspolitik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Gidlöf; [2018]
  Nyckelord :feministisk utvecklingspolitik; Kanada; feministisk postkolonialism; diskurs; subjektspositionering; kritisk diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : Feminism as a tool has lately been used more frequently by governments and institutions, but has been criticized for only representing a Western point of view which has ignored perspectives of women in the so-called Global South. This thesis aims to investigate if Canada, in its recently launched Canada’s Feminist International Assistance Policy, describe women in developing countries from a Western view or if they have incorporated a postcolonial perspective in their policy. LÄS MER

 5. 5. Feminism på kartan : En kritisk diskursanalys av subjektspositioner i Kanadas feministiska utvecklingspolitik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gidlöf Sandra; [2018]
  Nyckelord :feministisk utvecklingspolitik; Kanada; feministisk postkolonialism; diskurs; subjektspositionering; kritisk diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : Feminism as a tool has lately been used more frequently by governments and institutions, but has been criticized for only representing a Western point of view which has ignored perspectives of women in the so-called Global South. This thesis aims to investigate if Canada, in its recently launched Canada’s Feminist International Assistance Policy, describe women in developing countries from a Western view or if they have incorporated a postcolonial perspective in their policy. LÄS MER