Sökning: "diskurs postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden diskurs postkolonialism.

 1. 1. Postkolonial turism - En diskursiv kamp om konsumenters (o)medvetande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Elofsson; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: charter; diskurs; Foucault; konsumtion; marknadsföring; postkolonialism; turism Key words: charter travel; consumption; discourse; marketing; postcolonialism; tourism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Marknadsföringen av dagens charterresor och framväxten av postkolonial teori står under en diskursiv diskrepans. Därför syftar denna studie till att utifrån postkoloniala perspektiv analysera diskurser i aktuell svensk marknadsföring och klargöra för om turisters kulturella resurser kan ha grunden i koloniala privilegier. LÄS MER

 2. 2. Kina i Afrika - Konstruktioner i konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Jagarinac; Peg Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Forum on China-Africa Cooperation; postkolonialism; diskursteori; Kina; Afrika; Laclau Mouffe; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2000 grundades Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC, ett forum med syftet att främja och utveckla samarbete mellan Kina och 53 afrikanska länder. I takt med att denna ekonomiska och politiska relation mellan länderna fördjupats har en internationell samhällsdebatt växt fram. LÄS MER

 3. 3. Hur olika nationer framställs - En kritisk diskursanalys av Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lisen Gunnarsson; [2019-09-17]
  Nyckelord :Donald Trump; Jerusalem; kritisk diskursanalys; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att belysa USA:s inflytande på konflikten mellan Israel och Palestina. Genom att titta närmare på hur Donald Trump porträtterar de olika aktörerna kan vi få en känsla för talets inverkan på den enskilda individen. LÄS MER

 4. 4. Égalité, complementarité et solidarité? - En kritisk diskursanalys av Organisation Internationale de la Francophonie:s politiska strategi för främjande av det franska språket

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Rosendahl; Granberg Johanna; [2019]
  Nyckelord :Organisation Internationale de la Francophonie; frankofoni; postkolonialism; globalisering; kritisk diskursanalys; Fairclough; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Organisation Internationale de la Francophonie skapades 1970 med ambitionen att ena franskspråkiga länder, många av vilka varit franska kolonier, och samtidigt sprida och öka det franska språkets inflytande i världen. Projektet kritiserades inledningsvis för att vara en förlängning på kolonialismen, detta trots att Frankrike tog avstånd från organisationen. LÄS MER

 5. 5. Diskursernas kamp - Afrika söder om Sahara i kurslitteraturen på lärarutbildningen i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Weeks; [2018]
  Nyckelord :Postcolonialism; Eurocentrism; Africa; Subsaharan Africa; Discourse; Discourse analysis; Teacher studies; Afrika; Lärarutbildningen; Postkolonialism; Diskursanalys; Diskurs; World history; Världshistoria;

  Sammanfattning : The history teacher training program at Malmö University used to hold a course entitled World Histories, which focused giving the students a nuanced image of world history, in contrast to the one commonly known, which is shaped by colonial and eurocentric discourses. However, the literature in this course was not scrutinised to any extent, and the purpose of this study is therefore to find out whether the anti-eurocentric literature is also dominated by those same discourses by performing a critical discourse analysis of it. LÄS MER