Sökning: "excuses"

Visar resultat 16 - 20 av 20 uppsatser innehållade ordet excuses.

 1. 16. Casualties among Unauthorized Migrants at the Arizona Border : A Race, Class and Gender Perspective

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism

  Författare :Linnea Hällgren; [2012]
  Nyckelord :migration; Arizona; USA; Mexico;

  Sammanfattning : This bachelor thesis deals with the increasing borders control/security between nations, especially between the, so-called third world and first world nations. Security and wall building is something that is becoming a more and more current issue at borders. Today we live under the scare of terrorism which excuses this behavior. LÄS MER

 2. 17. Honour Killings In Pakistan: Under Theoretical, Legal and Religious Perspectives

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Muhammad Zia Ullah; [2010]
  Nyckelord :Honour killings; Pakistan; Islam; family; Women; Patriarchy; Public Private Division; Excuses; Reasons; Cultural Globalization; Laws; Tribal; Customs; Traditions;

  Sammanfattning : This research sets out to examine the main excuses, often mentioned in connection to the so-called “honour killings” in Pakistan. In this way, the aim is to discuss the idea of “honour killings” by looking at trends and patterns in this kind of homicides in Pakistan. LÄS MER

 3. 18. "Jag har inte haft tid!" : En studie om bortförklaringar på instrumentallektionen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Lillemor Gradin; [2009]
  Nyckelord :making excuses; lack of time; public schools of music; bortförklara; tidsbrist; kommunala musikskolan;

  Sammanfattning : I denna undersökning har jag försökt ta reda på (1) om det är någon skillnad i lärares och elevers syn på varför man bortförklarar sig, (2) varför elever kan känna att de måste bortförklara sig inför sin lärare och (3) vilken som är den vanligaste bortförklaringen på instrumentallektionen. Tretton instrumental- och sånglärare på två olika kommunala musikskolor, en i södra och en i västra Sverige, och nio elever som går sitt sista år på estetiska programmet på en skola i västra Sverige, har deltagit i undersökningen. LÄS MER

 4. 19. Subjective and objective performance assessment : Performance pay at Trelleborg Forsheda AB

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :David Luotonen; Markus Hasselström; [2009]
  Nyckelord :performance assessment; performance pay; individual salaries; incentive systems;

  Sammanfattning :  The purpose of this thesis is to understand the opinions and potential effects of objective and subjective assessments of performance as a basis for performance pay for blue-collar workers.The study takes a qualitative approach to find out how and why four companies - Trelleborg Forsheda, Finnveden Powertrain, Isaberg Rapid and Parker Hannifin- work with salaries, incentive system and performance assessment the way they do. LÄS MER

 5. 20. Sjuksköterskors förhållningssätt till samtal om döden med äldre : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Alexandra Hellström; [2007]
  Nyckelord :Nurse; elderly; death; attitude; communication; Sjuksköterska; äldre; döden; attityd förhållningssätt; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få ökad kunskap om sjuksköterskors förhållningssätt till samtal om döden med äldre och vilka kommunikationssätt de använder. Studien genomfördes genom intervjuer med fyra legitimerade sjuksköterskor. En intervjustudie och innehållsanalys användes, det resulterade i två huvudteman. LÄS MER