Sökning: "excuses"

Visar resultat 6 - 10 av 20 uppsatser innehållade ordet excuses.

 1. 6. "Vi gjorde inte en anmälan - det var en oro" : En kvalitativ studie om förskollärares syn på sin anmälningsplikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martina Karlsson; Hanna Beckman; [2018]
  Nyckelord :preschool teachers; maltreated children; mandatory reporting; focus groups; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to interpret and understand preschool teachers’ perspective of their duty to report maltreated children to the social services. Four focus groups at four different preschools were used for the study. From the interviews, different themes were identified as important for the preschool teachers’. LÄS MER

 2. 7. VIKTEN AV VÅRA BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Sjöstrand; Josefin Fredlund; [2018]
  Nyckelord :Barnövervikt; barnfetma; erfarenhet; föräldrar; råd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns övervikt eller fetma är idag ett stort och växande problem.Övervikt och fetma har flera negativa hälsoeffekter, både fysisk ohälsa somkardiovaskulära sjukdomar och psykisk ohälsa som depression. Det är därför avstor vikt att sjuksköterskan ingriper tidigt för att förhindra att barnet drabbas avhälsoproblem. LÄS MER

 3. 8. Hälsonormer och ursäkter - en kvalitativ studie om personalhälsa inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jakob Berg; [2016]
  Nyckelord :health; staff; social norms; excuses; accounts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine nursing home staffs experiences of different health promoting activities that are implemented in their work and how they view their own health. The main questions of this study were: how did staff experience discussion and work with health on their workplace, how did staff discuss the continuity of health activities, how did staff discuss responsibility for their own health and how did staff experience work with health activities among residents. LÄS MER

 4. 9. Crisis Management: The Moment of Truth : A Case Study of Kommunal

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tomas Horner; David Palmkvist; [2016]
  Nyckelord :Crisis management; Crisis communication; Case study;

  Sammanfattning : In history of organizational management have crisis been an issue that has been trying to be solved for so long. A crisis can have so many faces, which makes it so hard to recognize. Crisis management is something that all deal with at some point. Which makes this area so interesting, because there is always room for improvement. LÄS MER

 5. 10. Bruket av accounts i finansiell kommunikation – En (Vatten)fallstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Cewers; Philip Franzén; Sebastian Sterner; [2016]
  Nyckelord :Finansiell kommunikation; legitimitetsteori; accounts; Vattenfall; Nuon.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelsen för hur användandet av accounts i finansiell kommunikation är en del av ett företags krishantering. Vi har valt att studera Vattenfall under åren 2012-2015, den period då nedskrivningarna av Nuon ägde rum och fick stor medial uppmärksamhet. LÄS MER