Sökning: "fördelar med empowerment"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade orden fördelar med empowerment.

 1. 6. Empowerment i multisystemisk terapi- en kvalitativ studie av MST teamet i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Drilon Blakaj; Liridon Rrmoku; [2015]
  Nyckelord :Multisystemic therapy; Participation; Empowerment; Network; Change; Multisystemisk terapi; Delaktighet; Empowerment; Nätverk; Förändring;

  Sammanfattning : The study was performed based on a qualitative method using a hermeneutical approach used to interpret the semi-structured interviews. The study aimed to investigate the Multisystemic therapy (MST) team in Halmstad municipality perceptions on the treatment method multisystemic therapy for youths from the ages of 12-18 years old. LÄS MER

 2. 7. Hur CSR kan bidra till skapandet av motivation hos anställda : en fallstudie av livsmedelsbutiken ICA Torgkassen i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrik Engström; Marcus Höök; Carl Österman; [2014]
  Nyckelord :motivation; empowerment; CSR; miljö; miljöarbete; livsmedel; livsmedelsbutik; medarbetare;

  Sammanfattning : En ökad miljömedvetenhet har bidragit till en ökad efterfrågan på företag som tar miljöansvar. Studier visar att företag som gör detta kan dra nytta av miljöarbete i sin kommunikation mot marknaden. Samtidigt visar allt mer forskning olika fördelar som företag kan skapa internt genom miljöarbe. LÄS MER

 3. 8. ”okej kan jag bli 18 eller för det finns ju ingenting att göra om man är under” En studie om ungdomars och ungdomskonsulenters syn på ungdomars behov av information, och hur en ungdomsportal skulle kunna möta dessa behov.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Gerinder; [2012-02-12]
  Nyckelord :Ungdomar; ungdomsportal; information; delaktighet;

  Sammanfattning : Internet är en given del i ungdomars vardag, det finns en utmaning i det flöde av information som finns i samhället idag. Internets möjligheter ställer flera krav på ungdomars teoretiska, sociala, praktiska och kreativa kompetenser. LÄS MER

 4. 9. More nimble, more human, more efficient : A case study of how the Red Cross and Red Crescent Movement relates to alternative journalism in disaster and conflict operations

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nina Paulsen Harling; [2012]
  Nyckelord :Alternativ journalistik; opinionsbildande journalistik; medborgarjournalistik; deltagande journalistik; katastrof- och konfliktdrabbade; Röda Korset och Röda halvmånen; katastrof- och konfliktområden; förmånstagar-kommunikation;

  Sammanfattning : Different forms of non-traditional journalism play an increasingly important role when it comes to informing us about what´s happening around the world.By the use of one case study—the Red Cross and Red Crescent Movement—this essay aims to research the following problem: How does the Red Cross and Red Crescent Movement relate to alternative journalism during disaster and conflict operations?The question is explored from theory on alternative journalism and its alleged empowering potential and as an alternative in cases where traditional journalism fails. LÄS MER

 5. 10. Metoder för patientutbildning vid kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Christin Jonazon; Kerstin Persson; [2010]
  Nyckelord :empowerment; patientutbildning; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : Kronisk sjukdom berör många människor och livsstilsförändringar i samband med sjukdomsbilder är viktiga ur både individ- och samhällsperspektiv. Litteraturstudie användes som metod för genomförandet av studien. LÄS MER