Sökning: "film marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden film marketing.

 1. 1. Viewership forecast on a Twitch broadcast : Using machine learning to predict viewers on sponsored Twitch streams

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonas Malm; Martin Friberg; [2022]
  Nyckelord :twitch; viewership; prediction; regression; machine learning; XGBoost; streaming; distance metrics; feature selection; cross-validation; feature engineering; pre-processing;

  Sammanfattning : Today, the video game industry is larger than the sports and film industries combined, and the largest streaming platform Twitch with an average of 2.8 million concurrent viewers offers the possibility for gaming and non-gaming brands to market their products. LÄS MER

 2. 2. Storytelling i kommunikationsfilm : ett outnyttjat verktyg bland svenska destinationsutvecklare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniel Hansfeldt; Rasmus Klasson; Juliette Maussier; [2022]
  Nyckelord :Storytelling; Destination Marketing Organizations; DMO; Communication films; The Hero’s Journey; Marketing; Destination developmen; Storytelling; Destinationsorganisationer; DMO; kommunikationsfilm; The Hero’s Journey; Marknadsföring; Destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Storytelling kan ses som ett effektivt marknadsföringsverktyg inom destinationsutveckling. Storytelling, särskilt presenterat i filmformat, har aktualiserats de senaste åren och förekommer som en högt rankad trend och strategi på DestinationsNEXT Future 2021 study, den mest omfattande rapporten i världen inom destinations- och turismbranschen. LÄS MER

 3. 3. Dags att ändra skönhetsidealen : Dove Reverse selfie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amna Basil Hussain; [2022]
  Nyckelord :Skönhetsideal; Femvertising; Kommodifierad feminism;

  Sammanfattning : Feminism som marknadsvara - en semiotisk analys av Doves  Reverse selfie kampanj. Varje dag utsätts vi för reklam med olika kommersiella budskap. Det är därför det är viktigt för företag att marknadsföra sig med något speciellt för att sticka ut. Flera företag har börjat ta del av samhällsdiskurser som marknadsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Bröd, blommor och känslor : En kvalitativ studie kring hur film kan skapa en mental föreställning av doft, känsel och smak

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Philip Sjölund; Anton Berg; [2022]
  Nyckelord :Sensory Messages; Imagery; Film; Sensoriska budskap; Imagery; Film;

  Sammanfattning : Vi har i detta projekt haft i syfte att skapa en djupare förståelse för hur man kommunicerar sensoriska budskap med hjälp av bland annat mentala föreställningar, så kallad “imagery”. Genom att med hjälp av semiotiken analysera sex stycken filmer skapade av tre olika företag så har vi vidare applicerat lärdomar i ett eget projekt i formatet av en kortfilm. LÄS MER

 5. 5. Virtual reality in tourism. Opportunity or pitfall? : Explorative case study of a place-based virtual reality experience of Mariebergsskogen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Barbara Kubitzek; [2021]
  Nyckelord :Virtual reality tourism; virtual reality; co-creation; geomedia; place-based virtual reality experiences; place marketing; Region Värmland; Karlstad Municipality; Mariebergsskogen; experience design; interaction design; storytelling; cultural heritage; covid-19; pandemic; communication; Sweden; case-study; film; 360°; Lefebvre; digital experiences; destination marketing; VR film; cinematic virtual reality; metaverse; UX; UI; Skansen; Sweden; Visit Sweden; Visit Värmland; design processes; Oculus Quest; Google cardboard; NFT; methodological model; PDU; innovation; marketing; Virtuelle Realität; Tourismus; Marketing; Schweden; Geomedia; Experience Design; Kommunikation; Covid-19; Pandemie; Fallstudie; Sinne; Kultur; Park; Umwelt; Virtuell Verklighet; turism; Karlstad Kommun; Region Värmland; Kommunikation; pandemi; kulturellt arv; plats; berättelse;

  Sammanfattning : To what extent can virtual reality be used to induce real-life tourism? This question becomes even more relevant in these covid-19 times. However, research on virtual reality concerning tourism has not engaged substantively with this question yet and thus this study seeks to address this question. LÄS MER