Sökning: "fri rörlighet"

Visar resultat 11 - 15 av 205 uppsatser innehållade orden fri rörlighet.

 1. 11. Artikel 6 Europakonventionen – rättigheter för alla? : En studie av rätten mot självangivelse och rätten till en oavhängig och opartisk domstol inom Europeiska unionens konkurrensrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Louise Johansson; Matilda Brynteson Ek; [2019]
  Nyckelord :Europakonventionen; EU; självangivelse; oavhängig och opartisk domstol; artikel 6; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Competition law constitute a significant part in the maintenance of an internal market. Due to its relevance and its deleterious effects that may emerge in the lack of competition between companies, the European union has institute laws to prevent lack of competition and to encourage a free competition. LÄS MER

 2. 12. Svensk alkoholreklam -är den förenlig med EU-rätten? : En analys om marknadsföring av alkoholreklam

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Viktor Warda; Frans Hanna; [2019]
  Nyckelord :särskild måttfullhet; alkoholreklam; marknadsrätt; marknadsföring; fri rörlighet; EU;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. En studie av spellagens måttfullhetskrav - Ett krav under förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; Marknadsföringsrätt; Spellag 2018:1138 ; Lotterilag 1994:1000 ; Måttfullhet; Måttfullhetskrav; Spel; Onlinespel; Lotteri; EU; EU-rätt; Inre marknad; Fri rörlighet; Tjänst; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Increased advertising for gambling services came as an effect of the re-regulation of the Swedish gambling market. According to the Swedish gambling law there is a requirement to observe moderation when marketing gambling services to consumers. LÄS MER

 4. 14. Ekonomiska rättigheter i EU: EU-domstolens prövning av artikel 15–17 rättighetsstadgan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katarina Roos; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; mänskliga rättigheter; grundläggande rättigheter; Charter; Rättighetsstadgan; Rätt till egendom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättighetsstadgan utgör en del av EU:s primärrätt och medlemsstaterna är bundna av stadgan när de tillämpar EU-rätten. Enligt domstolens praxis omfattar begreppet ”tillämpar” att medlemsstaten implementerar en bestämmelse; tillämpar ett i fördragen angivet undantag från fri rörlighet; och när de använder grundläggande rättigheter för att inskränka fri rörlighet. LÄS MER

 5. 15. Towards a Stricter Comparability Test : An EU Law Analysis of the Swedish Dividend Withholding Tax Regime in Relation to Non-EU Investment Funds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Wendleby; [2019]
  Nyckelord :investment funds; withholding tax; EU law; free movement of capital; third countries; legal form; comparability; investeringsfonder; kupongskatt; EU-rätt; fri rörlighet för kapital; tredje land; juridisk form; jämförbara situationer;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate if it is compatible with the free movement of capital (Article 63 TFEU) to levy a withholding tax on Swedish-sourced dividends paid to non-EU investment funds with legal personality (in the paper referred to as investment companies). This question is of relevance since several Swedish intermediaries do not pay any income tax on dividends, either due to a formal tax exemption or to de facto practice. LÄS MER