Sökning: "handledning specialistsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden handledning specialistsjuksköterska.

 1. 1. "Att höra men inte se" : Specialistsjuksköterskans upplevelser av telefonrådgivning på vårdcentral

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anna Farfa Samuelsson; Ulrica Stode; [2019]
  Nyckelord :Community health centers; experiences; nurse; telephone counseling; telephone nursing; telephone triage; Sjuksköterska; specialistsjuksköterska; telefonrådgivning; triagering; upplevelse; vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdcentralernas telefonrådgivning har under de senaste 50 åren växt fram som ett svar på utvecklingen i samhället och hälso- och sjukvården. Specialistsjuksköterskornas telefonrådgivning ställer höga krav på kompetens och bred kunskap. LÄS MER

 2. 2. Delegering från sjuksköterska inom LSS-boenden för vuxna och äldre – icke-legitimerad vårdpersonals erfarenheter och attityder

  Magister-uppsats,

  Författare :Moana Rosén; [2016-03-16]
  Nyckelord :Delegering; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; legitimerad; icke-legitimerad; vårdpersonal; kommun; vård; omsorg; omvårdnad; hemtjänst; LSS; funktionsnedsättning; utbildning; handledning; läkemedel; författning; kvalitet; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background A common task for community nurses is delegation of health care to non-licensed personnel. All staff has a responsibility to contribute to patient safety. The older person is more often prone to illness and polypharmacy. Knowledge and vigilance are required in the care of older people. LÄS MER

 3. 3. Jag lär dig - Du lär mig? - en pilotstudie om sjuksköterskans uppfattning om eget lärande vid handledning av sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  Magister-uppsats,

  Författare :Catarina Dolk; [2015-06-16]
  Nyckelord :Specialistsjuksköterska; studenthandledare; lärande; verksamhetsförlagd utbildning; uppfattning; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskans profession ingår det, förutom patientarbete, att handledasjuksköterskestudenter i deras verksamhetsförlagda utbildning VFU. Det är både enansvarsfull och tidskrävande uppgift. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskors upplevelse av professionell handledning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Mahtab Asgarzadeh; Karin Paust; [2013]
  Nyckelord :handledning; professionell; reflektion; stress; aktivt lyssnande; problemlösning; specialistsjuksköterska; utbrändhet;

  Sammanfattning : Specialistsjuksköterskor, exempelvis distriktsjuksköterskor och barnmorskor, arbetar självständigt. De behöver ofta göra avancerade bedömningar och fatta snabba beslut utan tillgång till läkare. Syftet med examensarbetet var att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelse av att delta i professionell handledning. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade operationssjuksköterskors uppfattning om klinisk handledning inom specialistutbildningen mot operationssjukvård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Inger Lannér; Cecilia Teledahl; [2011]
  Nyckelord :specialistsjuksköterska; klinisk handledning; klinisk utbildning; avancerad nivå;

  Sammanfattning : .... LÄS MER