Sökning: "historieämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet historieämnet.

 1. 1. Människan och kvinnan : En analys av läromedel i Historia för åk 4-6 ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnéa Haraldsson Strandberg; Zilan Sahin; [2021]
  Nyckelord :genus; historieämnet; läroplan; normkritik; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur läroböcker i historia för årskurs 4–6 skildrar män och kvinnor i text och bild. Detta undersöktes i relation till styrdokumentens bestämmelser om skolans jämställdhetsuppdrag. LÄS MER

 2. 2. ”Det är roligt att provocera mina elever” : -  En studie om hur gymnasielärare inom historieämnet använder sig av film och andra populärkulturella material i sin undervisning.

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sabina Dindic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how eight upper secondary school history teachers use popular culture whilst teaching history. The study allows the teachers to justify why they use popular culture as a tool for teaching. It also allows them to interpret how their students experience popular culture in their history teaching. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers inställning till och förståelse av historieämnet med fokus på lärarens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Markus Grundström; [2021]
  Nyckelord :History education; historical consciousness; student’s attitude; teacher; relational pedagogy;

  Sammanfattning : This study examines students’ attitude towards and understand of history as a school subject. The study is particularly interested in how the teachers’ role affects the student’s attitude. The results of this study may help to shed some light on the relationship between attitudes towards the subject and the opinion of the teacher. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur lärare i skolans yngre år ser på tematisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Johanna Bergengren; Sophie Schiebler; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; Lustfyllt lärande; Tematisk undervisning; Yngre år;

  Sammanfattning : Abstract Denna studie kommer att undersöka, belysa och diskutera den tematiska undervisningen utifrån ett lärarperspektiv i de yngre åren, årskurs 1–3. Syftet är att belysa lärares syn på denna undervisningsmetod i historieämnet samt vilka för- och nackdelar som kan finnas. LÄS MER

 5. 5. Historielärares syn på eurocentrism och mångkulturalism i kursplanen och i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christofer Glans; Zeinab Hamie; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; etnocentrism; historieundervisning; interkulturell; läroplan; mångkulturalism; mångkulturellt klassrum;

  Sammanfattning : Under våra praktikplatser och vid en granskning av kursplanen i historieämnet har vi reagerat på att stora delar av det centrala innehållet är väldigt Europa-centrerat. Det står även att vi som lärare bör arbeta mer med ett mångkulturellt perspektiv i vår undervisning. LÄS MER