Sökning: "integration i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 640 uppsatser innehållade orden integration i samhället.

 1. 1. Affärsystem och Lean : En kvalitativ studie om hur affärssystem kan stöttasmå- och medelstora företag att arbeta enligt Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Leon Thorelli; August Theorin; [2024]
  Nyckelord :Lean; affärssystem; IT-integration; realtidsinformation; pull-produktion; push-produktion; SME; processoptimering; hållbar utveckling; överproduktion.;

  Sammanfattning : Abstrakt SME-företag inom tillverkning kommer under 2000-talet möta oförutsägbara, högfrekventa marknadsförändringar på grund av global konkurrens. Den fjärde industriella revolutionen (samlingsterm för nya intelligenta digitala teknologier i tillverknings- och industriprocesser) gör att nya utmaningar måste mötas som inte bara fokuserar på förbättrade tillverkningsprocesser men också ställer krav på en digital transformation. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadshavares upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet hos barn med juvenil idiopatisk artrit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Emilia Färdig; Linnea Ånger; [2024]
  Nyckelord :Juvenile idiopathic arthritis; physical activity; guardians; facilitators; barriers;

  Sammanfattning : Bakgrund: JIA (juvenil idiopatisk artrit) är den vanligast förekommande reumatiska sjukdomen bland barn. Fysisk träning en viktig del av behandlingen där fysioterapeuten har huvudansvar. LÄS MER

 3. 3. Vägen in i det svenska samhället : En kvalitativ studie om integrationsprocess bland ensamkommande flickor som har bott på ett HVB-hem.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Diana Gebru Gebretatyos; [2024]
  Nyckelord :Unaccompanied girls in caring homes; integration.; Ensamkommande flickor; ensamkommande barn; HVB-hem.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande flickors erfarenheter och upplevelser av integrationsprocessen. Studien avser ensamkommande flickor som har en erfarenhet av att bo på ett HVB-hem i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Balansakten mellan kulturellt bevarande och integration : En hermeneutisk studie om hur föräldrar med invandrarbakgrund upplever sitt föräldraskap i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vian Elgailani; Binahri Sahar; [2024]
  Nyckelord :Föräldraskap; uppfostran; kulturell identitet; integration; hermeneutik; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur föräldrar med invandrarbakgrund från Mellanöstern upplever sitt föräldraskap och uppfostran av sina barn i Sverige. Föräldraskap är ett omfattande ämne, men att navigera genom uppfostran i en främmande kultur, med andra traditioner och värderingar som främjar beteenden eller vanor som upplevs annorlunda, kan vara en utmaning. LÄS MER

 5. 5. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER