Sökning: "iscensättningar"

Visar resultat 11 - 11 av 11 uppsatser innehållade ordet iscensättningar.

  1. 11. En hel del : en undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten

    Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Katarina Carlsson; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den frågeställning som behandlas i uppsatsen är hur upplevelsen, förståelsen och tolkningen av leksaksdockan används av konstnären, samt hur detta tolkas/läses i verket av betraktaren. Undersökningens frågeställning är “Hur använder konstnären bilden av leksaksdockan för att skapa konstnärliga verk?” samt “Hur läser/tolkar jag som betraktare innehållet i dessa verk?”. LÄS MER