Sökning: "kriskommunikation strategisk kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden kriskommunikation strategisk kommunikation.

 1. 1. Förvarsmaktens viktigaste vapen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Malin Forsander; Axélia Hamrén; [2022]
  Nyckelord :Intern kriskommunikation; Försvarsmakten; Militärstrategisk kommunikation; Myndigheters kommunikation; Meningsskapande; Ambassadörskap; HRO; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka medarbetares uppfattningar om intern kriskommunikation. I fallstudien studeras den svenska Försvarsmakten under de två första månaderna av kriget i Ukraina. LÄS MER

 2. 2. Återetablering av personligt varumärke inom cancel kulturen : En kvalitativ innehållsanalys inom kriskommunikation och strategisk kommunikation om hur Paolo Roberto och Alexander Bard försöker återetablea sig efter att ha blivit cancelled

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jacob Byman; Qais Kamruddin; [2022]
  Nyckelord :cancel culture; social media; personal branding; hermeneutic; canceled; reestablish.;

  Sammanfattning : The increase in digitalisation of society and the growth of the internet has increased the development and activity of the media. People who are active in media create a personal brand with a goal to portray positive connections to themselves in order to attract opportunities. LÄS MER

 3. 3. Ta hand om dig. /red, Krisinfo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maja Persson; Nanna Svensson; [2022]
  Nyckelord :Krisinformation.se; trust; engagement; content moderation; moderation strategies; crisis communication; social media; SCCT; rhetorical strategies; stylistic device; symbols; signal theory; Covid-19; tillit; engagemang; innehållsmoderering; modereringsstrategier; kriskommunikation; sociala medier; retoriska strategier; stilfigurer; symboler; signalteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : We live in a crisis society where crises are a constant in our lives, furthermore people in a crisis are searching for information and understanding through social media, where misinformation and disinformation is spread. The aim of this study was to reach an increased understanding of what purpose Krisinformation. LÄS MER

 4. 4. Konsten att ropa efter hjälp och vara knäpptyst samtidigt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alma Castro Niklasdotter; Julia Gottliebsson; [2022]
  Nyckelord :Situational Crisis Communication Theory; response strategies; crisis communication; social media; interaction; rhetorical analysis; Covid-19; restaurant industry; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today we are finally able to look back at how the Covid-19 pandemic has affected our society, but also how different organizations have handled this prolonged crisis they held no responsibility for. The study examines the restaurant industry, one of the industries in Sweden most affected by the pandemic, and their crisis communication. LÄS MER

 5. 5. Den som syns och hörs existerar : Betydelsen av strategisk information och kommunikation för organisationers överlevnad under kris

  Magister-uppsats,

  Författare :Daniela Klingberg; [2022]
  Nyckelord :Sociala medier; kriskommunikation; strategisk information; strategisk kommunikation; organisationer; covid-19;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to contribute a deeper understanding of which significance strategic information and communication, through social media as a communication channel, has for the survival of organizations' during a crisis such as the Covid-19-pandemic. This has been done through a case study where two organizations in the catering industry have participated. LÄS MER