Sökning: "läromedel mål"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden läromedel mål.

 1. 1. Individ är inte bara unik, utan i själva verket helig : En studie om hur multiple religious belonging framställs i läromedel för Religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Madeline Hübinette Eriksson; [2023]
  Nyckelord :religion; livsåskådning; multiple religious belonging; läroböcker för religionskunskap 1;

  Sammanfattning : Forskning visar på att individualismen ökar i det svenska samhället. Individen anses idag som både unik och helig vilket även är uppsatsens rubrik som är tagen från ”Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv” skriven av Liselotte Frisk. LÄS MER

 2. 2. Barn- och ungdomslitteratur i engelskundervisningen : En kvalitativ intervjustudie med fyra engelsklärare för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Helena Åkesson; [2022]
  Nyckelord :Children s literature; English teaching; English teachers; Grades 4-6; Language development; Barnlitteratur; engelsklärare; engelskundervisning; språkutveckling; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning om skönlitteratur i undervisningen och vilka fördelar det ger att använda barn- och ungdomslitteratur i undervisningen av engelska som andraspråk. Däremot verkar barn- och ungdomslitteratur användas i engelskundervisningen i begränsad omfattning och de aktiva lärare jag mött under min lärarutbildning använder främst läromedel. LÄS MER

 3. 3. Musikteori och läromedel i musikproduktion : En enkätundersökning om läromedel och begreppet musikteori i musikproduktionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :William Åberg; [2022]
  Nyckelord :Musikproduktion i kulturskola; musikteori; undervisning;

  Sammanfattning : Intresset för ämnet musikproduktion har ökat mycket under de senaste 20 åren. Som en följd av detta har många kulturskolor börjat undervisa i musikproduktion. LÄS MER

 4. 4. De bortglömda kvinnorna? : En kvalitativ intervjustudie hur lärare i mellanstadiet arbetar för att lyfta kvinnor i sin historieundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Hamrin; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; läromedel; läroböcker; kvinnoperspektiv; jämställdhetsuppdrag;

  Sammanfattning : Alla Sveriges skolor har ett jämställdhetsuppdrag som innebär att all personal aktivt ska arbeta för en jämställd undervisning. All personal inom skolan ska fokusera på alla människors lika värde, individens frihet samt jämställdhet mellan kvinnor och män. LÄS MER

 5. 5. Läroböckers ämnesinnehåll i förhållande till kursplanerna i Lgr22 : En innehållsanalys av läroböcker för årskurs 4 inom de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linda Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Biologi; fysik; kemi; kursplaner Lgr22 ; läroböcker;

  Sammanfattning : Rapporter, utredningar och forskning visar att läromedel som används i undervisningen i grundskolan idag är förlegade, samtidigt finns inte ekonomi att köpa in nytt. Idag är det inte kvaliteten som avgör valet av läroböcker. LÄS MER