Sökning: "mäns roll i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden mäns roll i vården.

 1. 1. "Kvinnor kan amma, män kan inte" : Mäns erfarenhet och upplevelse av amning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofia Lundström; Catarina Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Amning; män; partner; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : ”Kvinnor kan amma, män kan inte” Mäns erfarenhet och upplevelse av amning Sammanfattning Det har visat sig att amningsfrekvensen har minskat i Sverige. Om amning ska fungera är det viktigt att involvera partnern. Partnern har en viktig roll för hur länge kvinnan väljer att amma sitt barn. Trots detta fokuserar vården endast på kvinnan. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor : Sjuksköterskans roll och den våldsutsatta kvinnans upplevelse av vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ekaterina Klasson; Marie Svensson; [2016]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Våldsutsatta kvinnor; Sjuksköterskans roll; Stöd; Identifiera;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor utsatta för våld i nära relationer kämpade för att förstå och kunna återhämta sig från våldet och de kände sig både skyldig och oskyldig. Konsekvenser av våld kunde se ut på olika sätt som bidrog till psykisk och fysisk skada. Sjuksköterskan brast vid beredskap att ta hand om våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Våld mot män : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Juan José Cifuentes Escobar; Moa Svensson; [2016]
  Nyckelord :“Intimate partner violence”; intimate; partner; violence; men; gay; “Intimt partnervåld”; intimt; partner; våld; män; gay;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle förekommer det våld mot män i nära relationer. Arbetet belyser att mäns utsatthet för våld i heterosexuella och homosexuella relationer är ett otillräckligt utforskat område. Sjuksköterskans roll är att identifiera samt hjälpa de drabbade männen. LÄS MER

 4. 4. Våld i nära relationer : Sjuksköterskors beredskap och agerande vid mötet med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Katarina Löfgren; Moa Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Intimate partner violence IPV ; men‟s violence against women; nurses; influencing factors; preparedness; interaction; Våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; sjuksköterskor; påverkande faktorer; beredskap; agerande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer innebär fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Det anses vara ett stort hälsoproblem som främst drabbar kvinnor och ger fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Se mig, förstå mig, hjälp mig : Den våldsutsatta kvinnans upplevelse av mötet med vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Linda Enghult; Malin Rosberg; [2011]
  Nyckelord :vårdande relation; våldsutsatta kvinnor; upplevelse; våld i nära relationer; vårdpersonal; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhälls- och folkhälsoproblem och något som har förekommit under en lång tid i Sverige. Det har konstaterats att kvinnomisshandel leder till stor fysisk och psykisk ohälsa och ett enormt lidande för den utsatta kvinnan. LÄS MER