Sökning: "makt och självbestämmande"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden makt och självbestämmande.

 1. 1. Striden om stranden : LIS-dispensernas politik och praxis

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Johan Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Environmental law; beach protection; LIS; environmental politics; commodification; power; Miljölagstiftning; strandskydd; LIS; miljöpolitik; kommodifiering; makt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur olika aktörer inom politik och juridik ser på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, som syftar till att bidra till landsbygdskommuners ekonomiska och demografiska utveckling i strandnära områden. Det empiriska materialet består uteslutande av domstolsreferat från Mark- och miljööverdomstolen samt riksdagsdebattprotokoll mellan åren 2012–2019 som analyserats kvalitativt. LÄS MER

 2. 2. Erkännande på Afrikas Horn - Realpolitik eller Folkrätt?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thomas Bressler; Joel Ekström; [2019]
  Nyckelord :Realism; Folkrätten; Etiopien; Eritrea; Somalia; Somaliland; Erkännande; Självständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker folkrättsliga och realpolitiska förklaringar till varför Eritrea erhållit internationellt erkänd status och medlemskap i FN medan Somaliland helt saknar internationellt erkännande. Kongruensmetod används för att se om antaganden inom Realistisk teori om realpolitik och makt, samt folkrättsliga principer överensstämmer med utfallet i de båda fallen. LÄS MER

 3. 3. Att främja samtyckeskultur: En intervjustudie om lärares möjligheter att påverka ungas attityder kring sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Malin Mellberg; [2019]
  Nyckelord :Samtycke; Samtyckeskultur; Metoo; Sexuellt våld; Könsrelaterat våld; Kroppslig integritet; Sexuellt självbestämmande; Attityder; Skolan; Gräsrotsbyråkrat.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att diskutera möjliga vägar framåt för att uppnå en samtyckeskultur. Därför ställs frågan hur lärare upplever sina möjligheter att påverka ungas attityder, i relation till sexuellt våld. LÄS MER

 4. 4. Tystnaden: Makten, rösten och talet : En analys av tystnaden som kontrollinstrument i Vegetarianen och brun flicka drömmer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2018]
  Nyckelord :Silence; Voice; Power; Strategy; brown girl dreaming; The Vegetarian; Rape; Abuse; Become silent; Oppression; Postcolonialism; Gender studies; Foucault; Rebecca Solnit; Audre Lorde; bell hooks; African-American Civil Rights Movement; Resistance; Break the silence; Uprising; Revolt; Silent protest; Nonviolent; Power structure; Master suppression technique; Vegetation; Growth; Existence; Life; Death; Freedom; Speech; Tystnad; Makt; Strategi; Röst; Kontrollinstrument; Redskap; brun flicka drömmer; Jacqueline Woodson; Vegetarianen; Han Kang; Självbestämmande; Maktspel; Våldtäkt; Övergrepp; Tystna; Förtryck; Postkolonialistisk teori; Genusteori; Diskurser; Foucault; Rebecca Solnit; Audre Lorde; bell hooks; Medborgarrättsrörelsen; Bryta tystnaden; Uppror; Tyst demonstration; Tal; Tysta; Maktmedel; Motstånd; Härskartekniker; Växtlighet; Frihet; Liv; Döden; Återfödelse; Makten; Talet; Tystnaden; Rösten;

  Sammanfattning : Silence, voice and power are the main themes in this essay. The purpose is to analyze how the silence is used as an instrument for control, and how it can be used strategically to take power, but also as a resistance against the power. LÄS MER

 5. 5. Om brukarens möjlighet till självbestämmande ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ivana Dojcinovic; [2018]
  Nyckelord :inflytande; lss; makt; pastoral makt; påverkan; självbestämmande;

  Sammanfattning : Denna uppsats har inspirerats av författarens erfarenhet av personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer. Syftet med denna studie är att belysa maktaspekter i interaktion med brukare, utifrån personalens perspektiv. LÄS MER