Sökning: "makt och självbestämmande"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden makt och självbestämmande.

 1. 1. Erkännande på Afrikas Horn - Realpolitik eller Folkrätt?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thomas Bressler; Joel Ekström; [2019]
  Nyckelord :Realism; Folkrätten; Etiopien; Eritrea; Somalia; Somaliland; Erkännande; Självständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker folkrättsliga och realpolitiska förklaringar till varför Eritrea erhållit internationellt erkänd status och medlemskap i FN medan Somaliland helt saknar internationellt erkännande. Kongruensmetod används för att se om antaganden inom Realistisk teori om realpolitik och makt, samt folkrättsliga principer överensstämmer med utfallet i de båda fallen. LÄS MER

 2. 2. Femininitet, sexualitet, kropp och makt : En semiotisk bildanalys av Kim Kardashian Wests selfies på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Karin Östlund; [2018]
  Nyckelord :Kim Kardashian West; Instagram; selfie; sociala medier; kändiskultur; the male gaze; kvinnokroppen; femininitet; performativitet; objektifiering.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur Kim Kardashian West porträtterar sig själv i sina selfies och porträtt på sitt Instagramkonto. Fokus ligger på att undersöka detta utifrån maktaxlarna kön och sexualitet och hur hon iscensätter dessa i sina bilder. LÄS MER

 3. 3. Tystnaden: Makten, rösten och talet : En analys av tystnaden som kontrollinstrument i Vegetarianen och brun flicka drömmer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2018]
  Nyckelord :Silence; Voice; Power; Strategy; brown girl dreaming; The Vegetarian; Rape; Abuse; Become silent; Oppression; Postcolonialism; Gender studies; Foucault; Rebecca Solnit; Audre Lorde; bell hooks; African-American Civil Rights Movement; Resistance; Break the silence; Uprising; Revolt; Silent protest; Nonviolent; Power structure; Master suppression technique; Vegetation; Growth; Existence; Life; Death; Freedom; Speech; Tystnad; Makt; Strategi; Röst; Kontrollinstrument; Redskap; brun flicka drömmer; Jacqueline Woodson; Vegetarianen; Han Kang; Självbestämmande; Maktspel; Våldtäkt; Övergrepp; Tystna; Förtryck; Postkolonialistisk teori; Genusteori; Diskurser; Foucault; Rebecca Solnit; Audre Lorde; bell hooks; Medborgarrättsrörelsen; Bryta tystnaden; Uppror; Tyst demonstration; Tal; Tysta; Maktmedel; Motstånd; Härskartekniker; Växtlighet; Frihet; Liv; Döden; Återfödelse; Makten; Talet; Tystnaden; Rösten;

  Sammanfattning : Silence, voice and power are the main themes in this essay. The purpose is to analyze how the silence is used as an instrument for control, and how it can be used strategically to take power, but also as a resistance against the power. LÄS MER

 4. 4. "Jag står ju i en maktposition" : Hur inflytande och självbestämmande hos personer med funktionsnedsättning upplevs av omsorgspersonal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Hagman; [2018]
  Nyckelord :People with disabilities; influence; self-determination; empowerment; power; Personer med funktionsnedsättning; inflytande; självbestämmande; empowerment; makt;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine in which way people with disabilities who live in group housing have influence and self-determination in cultural and leisure activities. The intention was to obtain an understanding of the staff’s perspective, and the people interviewed were chosen by a strategic selection. LÄS MER

 5. 5. Aborträtten - en ständig reglering av kvinnors kroppar och liv. En diskursanalys med ett biopolitiskt, feministiskt och rättssociologiskt perspektiv om huruvida kvinnor i Sverige befinner sig i en underordnad maktposition i förhållande till aborträtten.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ellen Genstrand; [2018]
  Nyckelord :reproduktiv frihet; makt; biopolitik; disciplin; biomedicin; abort; liv; självbestämmande; reproductive freedom; biopolitics; biomedicine; abortion; power; discipline; life; self-determination;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka förändringar och motiveringar inom aborträtten i Sverige från 1938 års abortlag till nutid samt undersöka på vilka sätt makt manifesterats inom dessa. Forskningsfrågan är att ta reda på hur förändringen och utformandet av makt över kvinnors kroppar ser ut i relation till aborträtten i Sverige. LÄS MER