Sökning: "mental health nurses"

Visar resultat 1 - 5 av 677 uppsatser innehållade orden mental health nurses.

 1. 1. Patienters erfarenheter av att leva med hyperhidros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Kohmann; Klara Ragnarsson; [2023]
  Nyckelord :Experiences; hyperhidrosis; nursing; patients; Erfarenheter; hyperhidros; omvårdnad; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hyperhidros är en hudsjukdom som orsakar överdriven svettning, vilket innebär att kroppen producerar mer svett än vad som är fysiologiskt nödvändigt. Sjukdomen är underrapporterad och underdiagnostiserad vilket innebär att det medför ett mörkertal om hur många som lever med sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. ​​Allmänsjuksköterskors erfarenheter av möten med suicidnära patienter​ : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lydia Månsson; Ellinor Bjurström; [2023]
  Nyckelord :Suicide; Mental illness; Nurse; Suicid; Psykisk ohälsa; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa och suicid är ett stort folkhälsoproblem globalt. Det finns förebyggande insatser mot suicid och i det arbetet har sjuksköterskan en stor roll.​​ Syfte Syftet var att beskriva allmänsjuksköterskors erfarenheter av möten med suicidnära patienter. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med elever i ålder 9–15 år som lider av psykisk ohälsa : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Jonsson; Milton Sitoe; [2023]
  Nyckelord :Children; mental illness; qualitative interview study; school nurse; student health; barn; elevhälsa; kvalitativ intervjustudie; psykisk ohälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Tidigare forskning visar att många barn i skolåldern söker upp skolsköterskor för somatiska besvär som är kopplat till psykiska åkommor. Det ingår i skolsköterskan yrkesroll att bland annat att identifiera, främja och förebygga psykisk ohälsa i skolmiljön. LÄS MER

 4. 4. Psykisk hälsa efter fetmakirurgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :William Jansson; Victor Grombein; [2023]
  Nyckelord :Obesity; bariatric surgery; postoperative; mental health; Fetma; fetmakirurgi; postoperativt; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem somår 2016drabbade1.9 miljarder människor. Individer med fetma har en högre förekomst av psykisk ohälsa. Ångest och depression drabbar cirka 600 miljoner människor per år och är de två vanligaste formerna av fetmarelaterad psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. För frisk för att vara sjuk och för sjuk för att vara frisk : En litteraturstudie om livet efter stroke

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Ilhan Osman Ali; Agnieszka Zadrozna; [2023]
  Nyckelord :stroke; experiences; impairment; health care; stroke; erfarenheter; funktionsnedsättningar; hälsovård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett växande globalt hälsoproblem som orsakar lidande. Konsekvenserna till följd av stroke som innefattar fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i olika svårighetsgrader påverkar individens upplevelse av hälsa negativt. LÄS MER