Sökning: "mord"

Visar resultat 6 - 10 av 151 uppsatser innehållade ordet mord.

 1. 6. Lek inte med rätten! - En studie av lekmannadomare i Sverige, Japan och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; straffprocessrätt; Japan; Tyskland; lekmannadomare; nämndemän; schöffen; saiban-in; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lay judges is an old phenomenon in many parts of the world. There is a long history of people without a legal education that have been participating in court as judges in Europe. In Sweden, such judges are called nämndemän and they work together with legally trained judges in the low and high courts of Sweden. LÄS MER

 2. 7. Ryssligan - mördarliga eller bolsjeviker? En studie om hur Ryssligan framställs i The Times och Dagens Nyheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adrian Altgård; [2019]
  Nyckelord :Ryssligan; Hadjetlaché; Diskursanalys; Dagens Nyheter; The Times;

  Sammanfattning : Ryssligan blev smeknamnet på de 16 ryska män som tillsammans var inblandade i tre mord i Stockholm år 1919. Vid frågan på varför morden egentligen begicks går teorierna dock brett isär. Enligt The Times var Hadjetlaché, ledare för ligan, en bolsjevikagent. LÄS MER

 3. 8. Höjda straff och hårdare tag mot brott: en studie av den nyklassiska skolans inflytande på straffsystemet och kriminalpolitiken i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Olsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; rättshistoria; legal history; rättsvetenskap; law; straffteori; penal theory; den nyklassiska skolan; the neoclassical school.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to describe the neoclassical school, as well as the develop-ment of the criminal system and criminal policy in Sweden as from 1965 until 2019, and to also analyse if the neoclassical school has had any influ-ence on the development. The study is based on the following main issue: is the punitive development of the criminal system and criminal policy of the recent decades a result of the neoclassical school's influence. LÄS MER

 4. 9. Häxjakt, smutskastning och mord : en djupare inblick i True Crime gemenskaperna på Reddit och Websleuths

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för digitala kulturer

  Författare :Elin Faskhoody; Viktoria Ekelund; [2019]
  Nyckelord :True crime; Reddit; Websleuths; Websleuthing; Community; Online-Community; Digital Culture; Gemenskap; Online-Gemenskap; Digital Kultur; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the communities surrounding true crime. This is explored in a qualitative manner, by studying four different communities surrounding criminal cases, as well as two interviews with people who consider themselves a part of the communities. LÄS MER

 5. 10. Påföljden för mord - är den straffteoretiskt förankrad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Johnson; [2019]
  Nyckelord :Mord; rättshistoria; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen går igenom fyra rättsfall som behandlar frågan om straffmätning för mord samt de senaste reformerna och lagförslag, i vilka det föreslås skärpt straff för mord. Min ambition är att undersöka vilka omständigheter som tilldelas betydelse vid straffmätningen samt påföljdsbestämningen, och undersöka varför regeringen anser att det finns ytterligare behov av straffskärpning för mord. LÄS MER