Sökning: "perspektiv på populärkulturen"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden perspektiv på populärkulturen.

 1. 1. ”Det ska vara pedagogiskt” - En studie om populärkultur i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Johansson; Michaela Frid; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; ; Lek; Barns perspektiv; Populärkultur; Samspel;

  Sammanfattning : Vårt mål med denna undersökning och vårt arbete är att analysera på vilka sätt pedagoger tolkar att barn använder sig av sina erfarenheter från populärkultur i förskolans kontext samt hur pedagogerna förhåller sig och arbetar utifrån detta. Vi började studien utifrån en kvantitativ metod där vi delade tre enkäter som visade på att populärkultur tydligt genomsyras hos barnen i förskolan på varierande sätt. LÄS MER

 2. 2. Barns populärkultur i läsfrämjande syfte : Kvalitativ studie om läsfrämjande arbete på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Tisell Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Populärkultur; barns populärkultur; fritidshem; läsfrämjande aktiviteter; läsfrämjande arbete.;

  Sammanfattning : Children´s popular culture for reading purposes, Qualitative study on reading promotion work at the leisure center Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om barns populärkultur och dess betydelse för läsfrämjande aktiviteter. Fritidshemmet ska utöver att erbjuda barnen en meningsfull fritid även stimulera elevernas utveckling och lärande samt behandla det centrala innehållet i Språk och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Spel om hierarkier : En kulturanalytisk studie av digitala krigsspel och spelkultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Christoffer Norberg Jansson; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet:hegemoni:krigsspel:gemenskap:trakasserier;

  Sammanfattning : Det digitala krigsspelet Squad är mötesplats för flera olika föreställningar som rör manlighet och gemenskap. Föreställningar om maskulinitet kopplad till soldaten, spelaren och krig påverkar handlingsutrymmet för de som exkluderas av hegemoniska maskuliniteter som reproduceras utifrån den tänkta demografin: män. LÄS MER

 4. 4. Tjänarinnornas berättelser : En studie om intertextualitet i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Jennifer Ögren; [2019]
  Nyckelord :The Handmaid s Tale; cultural criticism; intertextuality; Tjänarinnans berättelse; intertextualitet; dialogicitet; kulturorienterad bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Margaret Atwoods dystopiska roman Tjänarinnans berättelse (The Handmaid’s Tale) från år 1985 fick åter uppmärksamhet år 2017 när teveseriens första säsong, baserad på romanen, hade premiär. I berättelsen skildras tjänarinnan Offreds liv i republiken Gilead, före detta USA, där infertilitet är ett av de stora problemen. LÄS MER

 5. 5. Pirater i Spel - En undersökning av hur pirater framställs i spelen Assassin’s Creed Black Flag och Monkey Island

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samara El-Maadidi; [2019]
  Nyckelord :Pirater; Spel; Historiebruk; Komparativ; Genus;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks två spel med pirater som huvudkaraktärer, Assassin’s Creed Black Flag och Monkey Island, för att titta på representationen av pirater i spel och jämföra med hur pirater var i verkligheten eftersom pirater är ett allmänt omtyckt ämne i populärkulturen och något som är vanligt att skildra på olika sätt. Därför är det intressant att se historiebruket inom sjöröveri i spel. LÄS MER