Sökning: "populärkultur och finkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden populärkultur och finkultur.

 1. 1. Hur ser man om något är fint eller fult? - Ett undersökande arbete om finkultur och fulkultur inom scenområdet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Roslund; [2019-10-08]
  Nyckelord :Finkultur; fulkultur; populärkultur; gestaltning; fint; fult; musikal; opera; buskis; folkligt; smak; fördomar; genrer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att undersöka begreppen finkultur och fulkultur eftersom jag har varit nyfiken på de begreppen under många år. Jag har tagit reda på vad begreppen betyder och vad de har för ursprung och sen intervjuat tre scenkonstnärer som arbetar brett inom sina respektive områden. LÄS MER

 2. 2. Existerar finkulturella och populärkulturella medarbetare? : En kvalitativ studie om medarbetares bakgrund och museums organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Mildton; Linnéa Brisling; [2019]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; high culture; popular culture; Nationalmuseum; ABBA the museum; organizational identity; Pierre Bourdieu; finkultur; populärkultur; Nationalmuseum; ABBA the museum; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera relevansen av Pierre Bourdieus teorier idag genom att undersöka om bakgrunden hos individer påverkar vem som arbetar på ett fint – gentemot ett populärkulturellt museum och om denna distinktion uttrycker sig i museernas organisationsidentiteter. För att samla in empiriskt material genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med personer på ledande positioner från Nationalmuseum och ABBA the museum. LÄS MER

 3. 3. Postapokalypser, robotar och zombies : En studie om dystopiska temaarbeten i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

  Författare :Karin Sundh; [2013]
  Nyckelord :Temaarbete. PISA-studien. Antipluggkultur. Dystopier. Populärkultur. Finkultur. Textanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att analysera 73 dystopiska temaarbeten, skrivna av elever i årskurs 9 vårterminen 2012, och undersöka om man finner någon skillnad kvalitetsmässigt mellan kvinnliga och manliga elever och ta reda på vari dessa skillnader i så fall ligger, i hopp om att det ska ge en tydligare inblick i problematiken kring svenska elevers dalande studieresultat. Med hjälp av textanalys som kvalitativ bedömning anonymiserades uppsatserna, de fem delarna som arbetena bestod av bedömdes och sedan summerades slutligen bedömningen i tre kategorier: svaga, neutrala och starka uppsatser. LÄS MER

 4. 4. För nöjes skull - en studie om unga vuxna musikalbesökare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Finnström; Maria Klint; Sanna Källström; [2012-09-06]
  Nyckelord :uppväxt och vanor; populärkultur; musikal nöje; teater; kultur; konsumtion; kapital ekonomiskt; kulturellt; socialt och symboliskt ; habitus; fält; finkultur; Bourdieu; beteende;

  Sammanfattning : Titel: För nöjes skull - en studie om unga vuxna musikalbesökareFörfattare: Elin Finnström, Maria Klint och Sanna KällströmUppdragsgivare: 2E GroupKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårterminen 2012Handledare: Patrik WikströmAntal ord: 14031Syfte: Att få kunskap om unga vuxna som går på musikalMetod: Kvalitativa telefonintervjuerMaterial: 28 stycken telefonintervjuer med unga vuxna musikalbesökareHuvudresultat: Studiens resultat visar att vanligast förekommande hos intervjupersonernai studien är att de är kvinnor, bor i Stockholm med sin partner, är högutbildade och att deinte har barn. De högutbildade är de som konsumerar mest nöje inom alla områden. LÄS MER

 5. 5. Integriteten och marknaden : En studie i finansieringsformens påverkan på scenkonst

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Amanda Nordlöw; [2011]
  Nyckelord :konst; autonomi; kultursponsring; PR;

  Sammanfattning : Svensk Scenkonst får merparten av sin finansiering från offentliga bidrag. Den senaste tiden har Kulturdepartementet uppmanat till ökade insatser för att höja den privata finansieringen av konst. Kultursponsring från privata företag uppgår idag till 1 % av finansieringen. LÄS MER