Sökning: "semiotik konstvetenskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden semiotik konstvetenskap.

  1. 1. "As if they're daring you to desire them" : En studie av de antika skulpturernas roll i filmen "Call me by your name"

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

    Författare :Fanny Svärd; [2018]
    Nyckelord :Art history; Call me by your name; classical sculpture; artworks in film; film studies; semiotics; in-betweenness; Luca Guadagnino.; konstvetenskap; call me by your name; luca guadagnino; semiotik; steven jacobs; filmvetenskap; paralleller; mellanrum; klassisk skulptur; antika skulpturer;

    Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines the use of ancient bronze statues in the 2017 film Call me by your name by director Luca Guadagnino. Various scenes which feature ancient statues are examined individually using semiotic analysis. The scenes are examined individually, first described on a denotative level, then analyzed on a connotative level. LÄS MER

  2. 2. Det filmiska ögat : En undersökning av konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom fotomontaget ”Den dagen, den sorgen” på Karlaplans station

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

    Författare :Bo Ljung; [2018]
    Nyckelord :bildkonst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; fotomontage; dada; John Heartfield; genius loci; Metropolis; Fritz Lang; Apocalypse Now; Mörkrets hjärta; Joseph Conrad; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; Ebba Grön; punk; Karlaplan; konstvetenskap; visuell retorik; Johan Eriksson.; Larseric Vänerlöf;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom en närstudie av fotomontaget ”Den dagen, den sorgen på Karlaplans tunnelbanestation i Stockholm.  Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur spelar ”Den dagen den sorgen” upp sin mening och hur tas denna emot av betraktaren i tunnelbanekontexten vid Karlaplan?   Två underfrågor kompletterar frågeställningen: 1. LÄS MER

  3. 3. Mässhaken : den prästerliga dräkten till ära och prydnad

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Konstvetenskap

    Författare :Björn Karlsson; [2009]
    Nyckelord :Chasuble; Konstvetenskap; textil; kyrkotextil; mässhakar;

    Sammanfattning : Undersökningen försöker få klarhet i hur mässhaken kom till Sverige och varifrån den kommer, men även en kortare historik om dess väg genom seklerna till nutiden. Symboliken i motiven på mässhakarna som tagits med från Kronobergs län tyds ikonografiskt och genom semiotik tyds även de tecken som finns med. LÄS MER