Sökning: "språkdominans"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet språkdominans.

 1. 1. Effekter av emotionellt innehåll i språk hos tvåspråkiga : En experimentell studie med emotionell Stroop av svensk-engelsktalande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Forsling; Isabel Olofsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Emotionellt innehåll i språk hos tvåspråkiga har tidigare undersökts genom exempelvis minnesstudier och fysiologiska mätningar, med motstridiga resultat gällande hur det emotionella innehållet i de olika språken gestaltar sig. I föreliggande studie användes emotionell Stroop för att jämföra processande av emotionsord på första- respektive andraspråket (svenska och engelska) hos 40 tvåspråkiga universitetsutbildade med hög skicklighet i sitt andraspråk. LÄS MER

 2. 2. Narrativ förmåga på franska och svenska : En komparativ studie om enspråkiga och simultant flerspråkiga barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne Haessig; Linda Tuvås; [2013]
  Nyckelord :logopedi; barn; flerspråkighet; tvåspråkighet; språkutveckling; språkförmåga; bedömning; narrativ; narrativer; berättarförmåga; makrostruktur; story grammar; franska; svenska; språkdominans; dominant; språk; språkstörning; enspråkig; enspråkiga; flerspråkig; flerspråkiga; tvåspråkig; tvåspråkiga;

  Sammanfattning : Idag växer var femte barn i Sverige upp med fler än ett språk i sin vardag. Flerspråkiga barn följer samma steg i sin språkutveckling som barn som växer upp med endast ett språk. LÄS MER

 3. 3. Ett tvåspråkigt barns kodblandning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Heli Lievonen; [2008]
  Nyckelord :kodväxling; tvåspråkighet; murgrönehypotesen; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Jag har undersökt en tvåspråkig pojkes kodblandning. Pojkens mamma talar finska med honom och pappa svenska. Pojken är mellan 2;3 och 2;5 under undersökningsperioden. Jag ville undersöka om pojken utvecklar sina två språk så som murgrönehypotesen förespråkar. LÄS MER