Sökning: "translationsteori"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet translationsteori.

 1. 1. Sociala medier och den skimrande dialogen - ett kritiskt perspektiv på ett sjukhus Facebooksida

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessica Blohmé; Clara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; NPM; dialog; sociala medier; isomorfism; Facebook; medieval; sjukvård; patientkommunikation; social mediediskurs; Strategic communication; dialogue; social media; isomorphism; choice of media; health care; communication; discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : By examining Skåne University Hospital, hereafter Sus, Facebook page this study aims to increase the understanding of the communicative choice of being present on social media. This study aims to contribute with knowledge about, and how, communication and activities on social media can contribute to the strategic communication and goals of an authority. LÄS MER

 2. 2. Att styra det ideella som ett företag : Företagslik professionalisering och ideell identitet på Svenska Röda Korset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Olivia Nilsson; Maria Pelli Sundin; [2017]
  Nyckelord :Business-like; professionalization; non-profit organizations; Swedish Red Cross; translation; isomorphism; decoupling; Företagslik; professionalisering; ideella organisationer; Svenska Röda Korset; översättning; isomorfism; särkoppling;

  Sammanfattning : Becoming business-like is a phenomenon that is gaining more and more attention in the non-profit sector. One aspect within this phenomenon is professionalization; which implies that there are an increased number of professional employees, higher demands on volunteers, and that there is a perception that experts should be in charge. LÄS MER