Sökning: "vårt"

Visar resultat 1 - 5 av 11035 uppsatser innehållade ordet vårt.

 1. 1. Ramanujans mästarsats: Riesz kriterium och andra tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Felix Rydell; Niklas Nordgren; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete ger vi en rigorös framställning av teorin bakom Ramanujans mästarsats. Vårt syfte är att skriva ut de detaljer i både formuleringar och bevis som utelämnas i litteraturen, samt relatera mästarsatsen till Riesz kriterium. Vi undersöker även ett ertal andra tillämpningar. LÄS MER

 2. 2. Depression hos ungdomar – Familjecenterad omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Elisabeth Johansson; Caroline de Oliveira Studart Gurgel; [2019-06-28]
  Nyckelord :Depression; familj; prevention; självmord;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan bland ungdomar verkar öka i hela världen, men i synnerhet bland svenska ungdomar. Många ungdomar med depression går in i vuxenlivet, utan att ha blivit diagnosticerade. Det har hittills inte forskats så mycket kring depression hos ungdomar, och det finns ett stort behov av mer forskning. LÄS MER

 3. 3. Ett personligt fotografi

  Magister-uppsats,

  Författare :Siri Bergström; Amanda Wahlin; [2019-06-20]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; upplevelser; patient; person; personligt fotografi; fotografi; personcentrering; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Background: Research shows that within the high technology intensive care environment, there is a risk that technology gets too much attention, and that the health personnel objectify their patients. In addition to this, there are studies indicating that the patients are experiencing critical care as a difficult time and has a need to be acknowledged as a person. LÄS MER

 4. 4. En studie om trafikinformations utformning för positiv påverkan på biltrafikanters körbeteende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Ahlgren; Josefine Kristiansson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eftersom trafikinformation kan presenteras på så många olika sätt, så är det av vikt att förstå hur trafikinformationen ska utformas för att biltrafikanterna ska få ett bra körbeteende. För att kunna besvara detta behöver man förstå hur trafikinformation idag används samt vad som påverkar användandet. LÄS MER

 5. 5. ”Vi borde behandla plasten som guld” - En kvalitativ studie med fokus på omställning till cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Fröling; Emilia Persson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avfall skadar och påverkar hela vårt ekosystem negativt samtidigt som det också avgör hur mycket nya resurser vi behöver utvinna. Cirkulär ekonomi ses i många fall som ett tillvägagångssätt för mer lämplig avfallshantering där fokus ligger på återvinningen av resurser där plast spelar en viktig roll. LÄS MER