Sökning: "vad är arbetsglädje"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden vad är arbetsglädje.

 1. 1. Intraprenöriellt anpassat ledarskap : En kvalitativ studie kring intraprenörers förväntningar på ett distansbaserat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Distansarbete har blivit en allt vanligare arbetsform, framför allt på grund av derestriktioner som utfördes på grund av coronapandemin. Det distansarbete som dennapandemi medförde gjorde dock att många företag och organisationer blev tvungna attändra de befintliga arbetssätten och arbetsstrukturerna till att överföras till distans. LÄS MER

 2. 2. Hållbart medarbetarskap Bara ett jobb eller brinnande engagemang? : En fallstudie med fokus på medarbetarskapet i verksamheter med högt hållbart medarbetarengagemang (HME)

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Maria Nordström; Helena Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Quality Management; Employeeship; Motivation; Engagement; Employee engagement.; Kvalitetsutveckling; Medarbetarskap; Motivation och Medarbetarengagemang;

  Sammanfattning : Enligt en studie som Gallup (2017) genomfört är det endast 14 % av alla medarbetare i Sverige som upplever aktivt engagemang i förhållande till sitt arbete. Detta skapar en negativ påverkan ur en ekonomisk aspekt men även för arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Känner du dig taggad att ”gå” till jobbet? : En kvalitativ studie om upplevelsen av medarbetarskap i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Dennis Armborg; Markus Ögren; [2021]
  Nyckelord :Digitalisation; digitalization; digitisation; digitization; digital transformation; digital work environment; empowerment; followership; employeeship; medarbetarskapshjulet; commitment; meaningfulness; job satisfaction; meaning; Digitalisering; digital arbetsmiljö; medarbetarskap; medarbetarskapshjulet; engagemang; meningsfullhet; arbetsglädje; upplevelser; betydelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen är ett aktuellt fenomen som förändrar samhället, organisationer och hur människor organiserar sig och lever sina liv. När digitalisering förändrar organisatoriska processer och det sätt människor arbetar suddas gränserna mellan arbete och det övriga livet allt mera ut. LÄS MER

 4. 4. Att motivera konsulter : En studie om hur kundföretagens ledare kan motivera konsulter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ingela Olsson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; ledarskap; konsult; inhyrd personal; motivationsteorier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ledare hos kundföretagen kan motivera de konsulter som ingår i den grupp de leder. Undersökningen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med fem ledare inom några olika organisationer. LÄS MER

 5. 5. Folkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Erik Hildorsson; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Folkitektur handlar om att ta tillbaka trähantverkstraditioner till dagens byggnadsproduktioner. Projektet manifesterar trähantverket genom att bygga en kiosk med timringstekniker som dominerat svensk byggnadsproduktion i århundraden. Ordet arkitektur kan delas upp i prefixet arki- som ursprungligen betyder överste eller mästare. LÄS MER