Sökning: "10kV"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet 10kV.

 1. 1. Felstatistik och riskanalys för 10kV kabelförband

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Lorenz; [2020]
  Nyckelord :felstatistik; risk; kablar;

  Sammanfattning : Den här rapporten har studerat ett 10kV kabelförband och redovisat risk-värdet för alla inkluderande ledningar. Syftet för arbetet är att vidareutveckla felstatistiken på Göteborg Energi Nät AB (hädanefter GENAB) och utifrån den identifiera vilka ledningar som har störst risk för framtida fel. LÄS MER

 2. 2. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 3. 3. Design and Construction of High Current Winding for a Transverse Flux Linear Generator Intended for Wave Power Generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ahmed Amine Ramdani; Sebastian Rudnik; [2018]
  Nyckelord :Wave-power; transverse flux generator; winding; aluminum conductor; magnetic flux leakage; ocean energy; wave energy; wave energy generator; electromotive force; parallel strands; circulating currents; crowding effects; skin effect; proximity effect; eddy currents; racetrack effect; cable twisting; AlCu connection; enamel; polyamide-imide; dicloromethane; Vågkraft; transversalflödesgenerator; lindningsledare;

  Sammanfattning : There is currently a high demand for electric power from renewablesources. One source that remains relatively untapped is the motionof ocean waves. LÄS MER

 4. 4. Reservmatningsmöjligheter vid transformatorhaveri

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Markus Jarl; Fredrik Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :backup power supply; transformer; overload; power flow calculation; fault current; calculation; receiving station; substation; Reservmatning; transformator; överlast; effektflödesberäkning; felströmsberäkning; matningsprincip; mottagarstation; fördelningsstation;

  Sammanfattning : Kungälv Energi äger och ansvarar idag över Kungälv Kommuns elnät. Med en ökande befolkningsmängd ställs allt högre krav på elnätet och framför allt leveranssäkerheten. Med kalla vintrar och stort energibehov ger detta upphov till en svårare situation gällande leveranssäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Potential för storskalig anslutning av solel i landsbygdsnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Jesper Marklund; [2015]
  Nyckelord :Hosting capacity; Acceptansgräns; solel; solceller; solcellssystem;

  Sammanfattning : The study examines the potential for extensive connection of photovoltaic (PV) production in the Swedish rural power grid, considering the case distribution grid (10kV) of Herrljunga Elektriska. Hourly PV production is calculated using radiation and temperature data together with information regarding building roofs in the studied area. LÄS MER