Sökning: "Amanda Anderson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Amanda Anderson.

 1. 1. Multi-objective optimization for placing airspace surveillance observers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Amanda Anderson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Facility location; multi-objective optimization; ant colony algorithm; genetic algorithm; pareto optimal; observer placement; 3D viewshed;

  Sammanfattning : Reconnaissance is an important aspect of military planning. Tools that help an alysts monitor and make informed choices are vital for avoiding costly situations.The use of ground-based radar sensors is a common method for monitoring for bothland-based and airborne threats. LÄS MER

 2. 2. Constructing 'the Other': A Study of Cultural Representation in English Language Textbooks

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Ivanoff; Amanda Andersson; [2020]
  Nyckelord :English Language Textbooks; ELT; cultural representation; Critical Discourse Analysis; CDA; Visual Semiotics; Circles of World Englishes; the hidden curriculum; hegemonic discourses; imagined communities; Orientalism; the Other ;

  Sammanfattning : Educational textbooks have the power to influence pupils’ perception of the world. In the subject of English, this specifically concerns learning about cultures in different parts of the world where English is used. LÄS MER

 3. 3. ”Barnet är ju inte en juridisk person så det blir ju ett dilemma” : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av arbetet med gravida kvinnor med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Billinger; Maria Tomter Anderson; [2018]
  Nyckelord :substance abuse; pregnancy; compulsory treatment; social work; missbruk; graviditet; tvångsvård; socialt arbete;

  Sammanfattning : Statistik från Socialstyrelsen visar att den 1 november 2016 tvångsvårdades 384 personer med missbruksproblematik i Sverige. Mellan år 2000–2009 dokumenterades 150 graviditeter och åtta förmodade graviditeter som resulterade i 94 barn som föddes av kvinnor som fick vård enligt LVM. LÄS MER

 4. 4. Att skapa kundvärde online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MARIA ANDERSON ROUSSAKIS; AMANDA ERICSSON; [2014]
  Nyckelord :e-handel; modebranschen; lojalitet online; kundvärde; kundvärdesskapande;

  Sammanfattning : : E-handeln i Sverige ökar kraftigt och har så gjort de senaste åren. Allt fler företag väljer att etablera sig online, vilket har lett till hård konkurrens på marknaden och svårigheter att differentiera sig. LÄS MER

 5. 5. Women's education at The Open University of Tanzania - a road to development? :  

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Amanda Anderson; [2012]
  Nyckelord :Higher education; women empowerment; personal development;

  Sammanfattning : This thesis investigates the importance of higher education for women of Babati, Tanzania. The research has been carried out by focusing three research questions; What does an education at the Open University of Tanzania (OUT) mean for the female students on a personal level? What is the female students’ perception on the importance of women’s higher education for development? How can the female students’ perceptions on the importance of women’s higher education be analyzed within the context of the term women empowerment? In order to answer these questions semi-structured interviews were conducted in Babati town, Tanzania in February 2012 with female students and graduates of the Open University of Tanzania. LÄS MER