Sökning: "DT2"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet DT2.

 1. 1. FYSISK AKTIVITET HOS PATIENTER MED DIABETES TYP 2 – HINDER OCH MOTIVATION UR ETT PATIENTPERSPEKTIV En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Revollo Ringås; Sarantsetseg Hedenfalk; [2023-06-28]
  Nyckelord :Autonom motivation; barriärer; diabetes typ 2; DT2; fysisk aktivitet; hinder; motivation; patienters upplevelser; SBT; självbestämmande teori; sjuksköterskans omvårdnadshandlingar; träning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som har ökat ständigt under det senaste decenniet i Sverige liksom i resten av världen. Antal personer med diabetes motsvarar 5-7 procent av Sveriges befolkning, varav cirka 90% av dessa har diabetes typ 2. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av en multidisciplinär gruppintervention för personer med diabetes typ 2: Påverkan på vikt, hälsorelaterad livskvalitet och grad av fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Gisela Lindqvist; Caroline Sundström; [2022]
  Nyckelord :Typ 2-diabetes; diabetes mellitus; levnadsvanor; livsstilsförändring; primärvård; stillasittande; grupputbildning;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes typ 2 (DT2) är en allvarlig sjukdom som innebär risk för svåra komplikationer. Sjukdomen är ärftlig men uppkommer också till följd av ohälsosamma levnadsvanor och prevalensen ökar markant i världen. LÄS MER

 3. 3. Effekter på HbA1c, psykisk hälsa och motivation för personer med diabetes typ 2 efter en gruppintervention : En kvantitativ longitudinell studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Linnea Nyström; Emelie Olausson; [2022]
  Nyckelord :Diabetes type 2; group intervention; physical activity; education; Diabetes typ 2; gruppintervention; fysisk aktivitet; undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2021 beräknades en av tio av världens vuxna befolkning leva med diabetes varav ungefär 90% har diabetes typ 2. I Sverige klassas DT2 som en av de stora folksjukdomarna. Prevalensen förväntas öka i takt med äldre befolkning och sämre levnadsvanor. LÄS MER

 4. 4. Egenvård vid diabetes typ 2 : Ur patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fartun Mohamed; Tuan Tran; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; patienten; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar vanligtvis personer i medelåldern men de senaste åren hade det förekommit hos barn och yngre personer. Det är en kronisk sjukdom som går att hantera med hjälp av egenvård. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av livsstilsförändring vid diabetes typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Elin Ankerson; Yen Pham; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; lifestyle changes; nursing; patients experience; self-care; Diabetes typ 2; livsstilsförändringar; omvårdnad; patientupplevelser; egenvård;

  Sammanfattning : Background Type 2 Diabetes (T2D), one of the largest public disease, is rapidly increasing in the entire world. The disease causes increased morbidity and mortality. In case of illness in the T2D, lifestyle change has a crucial importance in the health and well-being of a person, just like diet changes and physical activity. LÄS MER