Sökning: "Dewey decimalklassifikation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Dewey decimalklassifikation.

 1. 1. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Musik i förvandling : Bibliotekens övergång av klassifikationssystem från SAB till DDK och dess inverkan på musikområdet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Erik Bergel; [2016]
  Nyckelord :Classification – Books; Music librarians; Cataloging of music; SAB classification; Classification – Dewey decimal; Klassifikation bibliotek ; Musikbibliotek; Musikbibliotekarier; Katalogisering av musik; SAB-systemet; Dewey decimalklassifikation;

  Sammanfattning : In November 2008, the National Library of Sweden decided to change their standard classification system from the Swedish Library Classification System (SAB) to the american Dewey Decimal Classification (DDC). One of the main reasons to this transition was the assumption of gaining the possibility to exchange and import catalogue posts by using an outspread international classification system. LÄS MER

 3. 3. "...ett klassifikationssystem är ju en spegling av världen så att säga." : en studie av bibliotekariers maktmedvetenhet och utmaningar vid övergången från SAB till DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Britta Renman; [2015]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; klassifikationssystem för svenska bibliotek; DDK; Dewey decimalklassifikation; kunskapsorganisation; klassifikation; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; critical discourse analysis; SAB; DDC; Dewey Decimal Classification; classification; ALM; library and information science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In 2008, the National Library of Sweden decided to transition from the Swedish system of classification, SAB, to the internationally established system Dewey Decimal Classification (DDC). The aim of this master’s thesis is to study the process of transition and the effect of this transition on the library collections and users of three Swedish libraries: two university libraries and one public library. LÄS MER

 4. 4. Från SAB till DDK på folkbiblioteken : En studie i personalupplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kalle Granström; [2015]
  Nyckelord :Klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; Folkbibliotek; Organisationsteori; Förändringsteori; Organisationsförändring; Semistrukturerade intervjuer; Sverige;

  Sammanfattning : In November 2008 the National Library of Swedendecided to switch classification system from SAB toDewey decimalclassification (DDC). SAB had untilthen been the main classification system in the wholeof the Swedish library field for 87 years. LÄS MER

 5. 5. Balkanisering och klassifikation : En komparativ studie av klassifikationen av forna Jugoslavien, beträffande språk, geografi och historia, i DDC och SAB

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oskar Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Classification; Classification; Dewey decimal; SAB classification; Yugoslavia; Serbo-Croatian language; klassifikation bibliotek ; Dewey decimalklassifikation; SAB-systemet; Jugoslavien; serbokroatiska språket;

  Sammanfattning : This master's thesis examines the possibilities of correction and change in a classification scheme, with regard to the changes that occur in the world the classification system intends to describe.Applying a comparative method and classification theory, the classification of the example of the former Yugoslavia (1918-1941, 1945-1991), its republics and successor states, and the languages, formerly known as Serbo-Croatian are examined through a comparison of the main classes and divisions of language, geography, and history, in Dewey Decimal Classification (DDC), and Klassifikationssystem för svenska bibliotek [Classification for Swedish Libraries] (SAB). LÄS MER