Sökning: "Disney och genus"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Disney och genus.

 1. 1. Frost (2013) & de banbrytande Disneyprinsessorna : En narrativ analys om genus och identifikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Rebecca Säll; [2018]
  Nyckelord :Disney;

  Sammanfattning : Sammanfattning The Walt Disney Company (1923) släppte år 2013 filmen Frost (Frozen) som blev den mest inkomstbringande animerade långfilmen Disney någonsin producerat (Time, 2014). Den animerade långfilmen har en stor ung publik i en påverkningsbar ålder och av den anledningen är det väsentligt att studera Frost (2013). LÄS MER

 2. 2. Disneys feministiska ikon – eller? : En feministisk analys av filmen Mulan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nicolina Palmcrantz; Marlene Gröning; [2018]
  Nyckelord :feminism; Disney; gender; power; narrative; Mulan; masquerade; gaze; Bechdel-Wallace; movie; feminism; Disney; genus; makt; narrativ; Mulan; maskerad; blick; Bechdel-Wallace; film;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Disneyfilmen Mulan från 1998 ur ett feministiskt perspektiv. I en tid då feminismen återigen står högt upp på dagordningen och eftersom det fortfarande debatteras kring Mulan och feminism ville vi författare undersöka på djupet om Mulan kan kallas för feministisk. LÄS MER

 3. 3. De formade ögonbrynens ilska : Queer coding inom Disneys porträttering av manliga skurkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Alma Hjertén; Betsy Alva Soplin; [2018]
  Nyckelord :Queer; heteronormativity; stereotypes; gender roles; hermeneutics; narratology; semiotics; villains; Disney; qualitative; Queer; heteronormativitet; stereotyper; könsroller; genus; narratologi; semiotik; skurkar; Disney; kvalitativ;

  Sammanfattning : This study aims to examinehow and what Disney communicate to their target audience, by analyzing the four animated feature films Peter Pan (1953), The Lion King (1994), Pocahontas (1995), and Princess and the Frog (2009). The animated movies have been analyzed through a qualitative method to get a better understanding of how Disney portray their male antagonists through queer coding. LÄS MER

 4. 4. Jungfru i nöd? : En kvalitativ studie om hur Disney prinsessor gestaltas på film

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Susanne Gilberg; Sonja Mesrouj; [2017]
  Nyckelord :Könsroller; stereotyper; genus; Disney; skönhet; prinsessor;

  Sammanfattning : Disney har tidigare kritiserats för att de använder typiska könsroller, som exempelvis passiva kvinnor och modiga män. Därför har vi valt att studera hur sex Disney prinsessor gestaltats från 1930-talet till 2010-talet. Vårt syfte var att undersöka om kvinnan hade stereotypa roller och hur gestaltningen sett ut genom åren. LÄS MER

 5. 5. "Hon är en pojk-flicka" : Barns tankar om manligt och kvinnligt i Disneyfilmerna Herkules och Modig.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Martin Wendel; [2016]
  Nyckelord :Genus; genuskontrakt; könsstereotyper; Disney.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar genus i Disneyfilmer. Syftet med studien var  att undersöka hur pojkar och flickor i åldern 10-12 år talar om manligt och kvinnligt med utgångspunkt i Disneyfilmerna Herkules (1997) och Modig (2012), två populära filmer bland barnen på fritidshemmet. LÄS MER