Sökning: "Eco-label Trust"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Eco-label Trust.

 1. 1. Sustainablility message appeals and deception in cleaning products : A study on trust of Emotional vs Rational sustainability appeals

  Master-uppsats,

  Författare :Alice Sbrogio; Kristian Shamon; [2023]
  Nyckelord :sustainability; advertisement; laundry detergents; deception; trust; purchase intention; rational appeal; emotional appeal;

  Sammanfattning : In an increasingly environmentally conscious world, the creation of sustainable communication and marketing becomes crucial. Generally, young consumers are environmentally conscious and seek sustainable products while remaining wary of greenwashing and deceptive claims. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar miljömärkningens legitimitet ikonsumenternas ögon? : En miljövetenskaplig studie om konsumenters förtroendeför varumärket I love eco kontra miljömärkningen KRAV

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lena Kucharska; Ulrika Jääger; [2021]
  Nyckelord :Eco-label; legitimacy; willingness to pay; greenwashing; word of mouth; thirdparty certification; consumers; knowledge; Miljömärkning; legitimitet; betalningsvilja; greenwashing; word of mouth; tredjepartscertifiering; konsumenter; kunskap;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker vad som påverkar miljömärkningarnas legitimitet ur ettkonsumentperspektiv, om det finns skillnader i förtroende för företagens egnamiljömärkningar och organisationers miljömärkningar samt hur förtroendet förmiljömärkningar påverkar konsumenternas betalningsvilja. Tidigare studier har belyst attförtroende är avgörande för att miljömärkningarna ska tjäna sitt syfte samtidigt som utbudetav miljömärkningar ökar vilket skapar förvirring och osäkerhet bland konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Khalida Akter; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; consumer trust; green trust; Eco-branding; Green marketing strategy and consumer purchase intention;

  Sammanfattning : Title: “Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden”. Level: Master degree thesis in Business AdministrationAuthor: Khalida Akter Supervisor: Zahra AhmadiExaminer: Maria Fregidou-Malama Aim: The aim of this study is to investigate how consumer trust, eco-branding and green marketing strategy influence consumer purchase intention towards ecological products. LÄS MER

 4. 4. Eco-labels: A Tool to Enhance Sustainable Consumption - A quantitative study about how consumers knowledge and trust in eco-labels can affect purchase intention

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Nyremo; Anna Widerberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Consumption; Theory of Planned Behaviour; Eco-labels; Eco-label Knowledge; Eco-label Trust; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The purpose of this study is to examine eco-label knowledge and eco-label trust, and their relationships to planned sustainable behaviour. This will be done by investigating the Swedish market and more specifically eco-labelled food within the FMCG sector. LÄS MER

 5. 5. Motivations and Barriers of Using Emerging Technology in Eco-label Certification for Sustainability, from the certification companies’ perspective

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emilio Asensi Conejero; Renars Kaulins; [2019]
  Nyckelord :Certification; eco-label; technology; QR codes; IoT; blockchain; sustainability; transparency; traceability; barriers; motivations; organisational strategy; organizational change;

  Sammanfattning : The demand for organic sustainable products has been growing exponentially in the past years, pressuring the industry to showcase the sustainable origin and conditions of their products to their consumers. Companies use certifications and eco-labels to show the sustainability behind their products, but the standards behind these certifications can be hard to understand as certification companies are struggling to communicate them to the end consumers. LÄS MER