Sökning: "Ellen Ward"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ellen Ward.

 1. 1. Distansarbetets påverkan på yrkesverksammas aktivitetsmönster : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Johanna Hagvall; Ellen Ward; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; habits and routines; Model Of Human Occupation; occupational therapy; patterns of daily occupations; physical environment; social distancing; Arbetsterapi; covid-19; fysisk miljö; Model Of Human Occupation; social distansering; vanor och rutiner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan pandemins start har det blivit vanligare att arbeta hemifrån. Vid distansarbete kan aktivitetsmönstret förändras då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut. Syfte: Syftet var att beskriva hur distansarbete påverkar aktivitetsmönstret hos yrkesverksamma personer mellan 19–35 år. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av sin återhämtning på vårdavdelningen efter att ha genomgått avancerad tumörkirurgi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Sandra Larsson; Ellen Oscarsson; [2020]
  Nyckelord :Cytoreductive surgery; Postoperative Care; Nursing; Fundamentals of Care; Qualitative; Cytoreduktiv kirurgi; Postoperativ vård; Omvårdnad; Fundamentals of Care; Kvalitativ;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Patients that have undergone cytoreductive surgery (CRS) with or without hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) are a patient group with many complex nursing care needs, the recovery process is often long and challenging. However, there is no research on the patients experiences of the recovery on the ward. LÄS MER

 3. 3. Affärsmodeller på den svenska bankmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation

  Författare :Ellen Cronqvist; Fredrik Smed; [2016]
  Nyckelord :Bank business models; cluster analysis; banking supervision; credit institutions; Swedish banks; Bankers affärsmodeller; klusteranalys; bankövervakning; kreditinstitut; svenska banker;

  Sammanfattning : Den senaste finanskrisen har visat att det finns ett behov av ökad övervakning av aktörerna på den finansiella marknaden. Ett sätt att förbättra övervakningen är genom att öka förståelsen för företagens affärsmodeller. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på BB.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Liljekvist; Ellen Bildsten; [2016]
  Nyckelord :midwife; experiences; refugee; culture; postnatal ward; communication; barnmorska; upplevelser; flykting; kultur; BB; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att belysa barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på BB.Design: En intervjustudie baserad på enskilda semistrukturerade intervjuer med kvalitativ innehållsanalys.Omgivning: Två BB-enheter varav en i södra och en i norra Sverige. LÄS MER