Sökning: "Högerradikal"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Högerradikal.

 1. 1. Svensk frikyrklighet och högerpopulism: immun eller mottaglig? : en jämförande idéanalys av evangelikal kristen opinionsbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :André Casselbrant; [2022]
  Nyckelord :Cas Mudde; right wing populism; populist radical right; populism; nationalism; Magnus Hagevi; religion and politics; free churches; evangelicalism; Dagen; Världen idag; Sändaren; opinion formation; Christian Democrats; Sweden Democrats; domestic politics; Cas Mudde; högerpopulism; högerradikal populism; populism; nationalism; Magnus Hagevi; religion och politik; frikyrkorörelser; evangelikalism; Dagen; Världen idag; Sändaren; opinionsbildning; Kristdemokraterna; Sverigedemokraterna; inrikespolitik;

  Sammanfattning : Is religion a vaccine against radical right populism? The opposite has often been taken for granted in many debates. This study tests the theory of religious immunity by examining three Swedish evangelical newspapers: Dagen, Världen idag and Sändaren. LÄS MER

 2. 2. KÖNSIDEOLOGI OCH KÖNSSKILLNADEN HOS HÖGERRADIKALA PARTIER En statistisk undersökning om partipositionering och väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Acke Holmberg; [2021-02-25]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Statistik; EES; Väljare; Väljarbeteende; Röstningsbeteende; Röstningsmönster; Politiska preferenser; Attityder; Partiposition; Populism; Högerpopulism; Nationalism; Högerradikal; Högerradikala partier; Könsskillnad; Feminism; Könsideologi;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis I explore the effect of radical right populist parties’ (RRP) gender ideology on the European gender gap in RRP voting, with a focus on the RRPs potential electorate of individuals with strong anti-immigrational attitudes. The main method used is linear regression analysis with interaction effects of said party positions, testing both propensity to vote and real vote as dependent variables, with data from European Election Study (EES) 2019. LÄS MER

 3. 3. Den nationella identitetens rationaliteter : En textanalys av Sverigedemokraternas bibliotekspolitik på statlig, regional och kommunal nivå 2018–2021

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; bibliotekspolitik; kulturpolitik; socialkonservatism; högerradikal populism; nationalism; folkbibliotek; rationaliteter;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats (Sverigedemokraterna) has in recent years distinguished themselves in the arena of library policy and have initiated several controversial proposals in this field that goes against what can be considered the traditional public library mission in Sweden. These proposals, although much written about in media has been the focus of few studies and not one single study has focused exclusively on the Sweden Democratic library policy field as a whole. LÄS MER

 4. 4. Är Sverigedemokraterna ett Högerradikalt populistiskt parti eller Socialkonservativt? : En undersökning av partimaterialet utifrån två idealtyper.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Daniel Tengdelius; [2019]
  Nyckelord :Conservative; Social conservative; Social conservatism; Conservatism; Populism; Right-wing; Right-wing radical; Populist radical right; Sverigedemokraterna; Socialkonservatism; Högerradikal; SD; Populism; Högerpopulism; Konservatism; Socialkonservativ;

  Sammanfattning : The political party Sweden democrats became Sweden’s third largest party in 2014 after entering the Swedish parliament back in 2010 for the first time. During this time discussions about the party background and ideology have increased both from other parties and in the society. LÄS MER

 5. 5. Är vi påväg mot en dansk invandringspolitik? En innehållsanalys om hur dansk invandringspolitik gestaltas i svensk media.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Marcus; [2019]
  Nyckelord :invandringspolitik; dansk invandringspolitik; svensk invandringspolitik; flyktingkris; svensk media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ studie som skall undersöka hur och vad svenska ledarskribenter skrivit om dansk invandringspolitik under perioden 2005 till 2018. Dansk och svensk invandringspolitik har tidigare forskats mycket om, men hur ett av landets media skriver om grannlandets invandringspolitik finns det ännu utrymme att fortskrida. LÄS MER