Sökning: "Högerradikal"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Högerradikal.

 1. 1. Är Sverigedemokraterna ett Högerradikalt populistiskt parti eller Socialkonservativt? : En undersökning av partimaterialet utifrån två idealtyper.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Daniel Tengdelius; [2019]
  Nyckelord :Conservative; Social conservative; Social conservatism; Conservatism; Populism; Right-wing; Right-wing radical; Populist radical right; Sverigedemokraterna; Socialkonservatism; Högerradikal; SD; Populism; Högerpopulism; Konservatism; Socialkonservativ;

  Sammanfattning : The political party Sweden democrats became Sweden’s third largest party in 2014 after entering the Swedish parliament back in 2010 for the first time. During this time discussions about the party background and ideology have increased both from other parties and in the society. LÄS MER

 2. 2. Är vi påväg mot en dansk invandringspolitik? En innehållsanalys om hur dansk invandringspolitik gestaltas i svensk media.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Marcus; [2019]
  Nyckelord :invandringspolitik; dansk invandringspolitik; svensk invandringspolitik; flyktingkris; svensk media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ studie som skall undersöka hur och vad svenska ledarskribenter skrivit om dansk invandringspolitik under perioden 2005 till 2018. Dansk och svensk invandringspolitik har tidigare forskats mycket om, men hur ett av landets media skriver om grannlandets invandringspolitik finns det ännu utrymme att fortskrida. LÄS MER

 3. 3. Högerradikal eller bara höger? : En studie om Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Svahn; [2015]
  Nyckelord :högerradikalism – högerradikala partier – Sverigedemokraterna – Cas Mudde;

  Sammanfattning : Författare: Hanna SvahnTitel: Högerradikal eller bara höger? - En studie om Sverigedemokraterna Kandidatuppsats: Statsvetenskap C, 15 hp Handledare: Niklas Bolin Problem: Högerradikala politiska partier kommer alltmer i Norden, så även i Sverige därSverigedemokraterna nu är Sveriges tredje största parti. I en öppen demokrati är det viktigt attundersöka och granska politiska aktörer och vad de står för. LÄS MER