Sökning: "Kajsa Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Kajsa Lundgren.

 1. 1. Den fula grödans öde - En studie om svinn av grödor i primärproduktionen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofia Dahling; Kajsa Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Primärproduktion; Standardiserade regelverk; Matsvinn; Livsmedelskedja; Primärproducent; Konsument; Systemteori;

  Sammanfattning : En av människans stora utmaningar för att kunna säkerställa framtidens matbehov är inte att använda mer investeringar och fysiska insatser för att öka livsmedelsproduktionen, utan istället att ta vara på den mat som slängs och minska den ineffektivitet som råder. Svinn av mat och livsmedel leder till ett ökande förbrukade naturresurser, utsläpp samt ekonomiska förluster. LÄS MER

 2. 2. Growing Your Own Branch While Pruning the Family Tree : An Exploratory Study of Individual Career Management in the Context of Family Business

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jen Lundgren; Kajsa Hultén; [2019]
  Nyckelord :individual career management; family business; career choices; career planning; career goals; career development;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Omsorg finns i allt vi gör" : En kvalitativ studie om vilken innebörd förskollärare ger omsorgsbegreppet samt vad de upplever betydelsefullt i omsorgsarbetet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Lundgren; Kajsa Trygg; [2019]
  Nyckelord :Omsorg; Anknytning; Relationer; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilken innebörd förskollärare ger begreppet omsorg i dagens förskola. Studien baseras på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med åtta yrkesverksamma förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna gav snarlika innebörder i omsorgsbegreppet. LÄS MER

 4. 4. En för alla, alla för en : Elevers upplevelser av kamratrespons inom matematikämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikaela Bergqvist; Kajsa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Upplevelser; kunskapsutveckling; uthållighet; motivation; kooperativt lärande; kamratrespons; matematik;

  Sammanfattning : I den tidigare gjorda kunskapsöversikten fann vi “hål” i forskningen gällande elevers upplevelser om kooperativt lärande. Denna studie undersöker därför elevers upplevelser och erfarenheter om kamratrespons i matematikämnet. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, s. LÄS MER

 5. 5. Planning support for reducing risks related to flooding : A case study of flood response in Kista residential area and Igelbäcken stream, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Kajsa Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Planning support; blue green solutions; hydrodynamic modelling; MIKE FLOOD; climate change adaption; land use change; Planeringsstöd; blå-gröna lösningar; hydrodynamiskmodellering; MIKE FLOOD; klimatanpassning; markanvändning;

  Sammanfattning : Flooding has been identified as the most widespread and most frequently occurring natural disaster by the United Nation. Sweden is no exception when it comes to being affected by flooding, and several major flood events have been seen in recent years. LÄS MER