Sökning: "Lisa Appelqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lisa Appelqvist.

 1. 1. Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Appelqvist; Rebecca Andrén; Emma Skäremo; [2019]
  Nyckelord :Varumärkesplattform; Varumärkesstrategi; Varumärke; Byråer; Plattform; Brand Platform; Brand Strategy; Brand; Agencies; Platform; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg? Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Rebecca Andrén, Lisa Appelqvist och Emma Skäremo Handledare: Johan Anselmsson Fem nyckelord: Varumärkesplattform, Varumärkesstrategi, Varumärke, Byråer, Plattform Syfte: Studiens syfte är att explorativt och beskrivande undersöka hur konsulter arbetar med varumärkesplattformar samt att skapa förståelse kring processen bakom hur en varumärkesplattform växer fram. För att uppnå syftet måste inledningsvis varumärkesplattformens beståndsdelar och struktur undersökas. LÄS MER

 2. 2. Enabling Communication about Gender Equality, Sex and Sexuality for Unaccompanied Refugee Children : To Evade Antagonism concerning Swedes’ Right to be Equals, Sexual and Gay by Accepting and Acknowledging Cultural Dissimilarities

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Lisa Appelqvist; [2016]
  Nyckelord :Communication Gender Equality Sex Sexuality Unaccompanied Refugee Children;

  Sammanfattning : This study researches how communication provided by supervisors working in homes for unaccompanied refugee children about gender equality, sex and sexuality should be conducted and executed for children acclimating to Sweden. This studied topic was founded in the desire expressed by RFSU to demand sexual education for unaccompanied refugee children coming to Sweden. LÄS MER

 3. 3. EN NY CHANS : En litteraturbaserad studie om patienters erfarenheter av livet efter hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lisa Pålman; Alexandra Rehn Appelqvist; [2015]
  Nyckelord :cardiac arrest; experience; health; patient; quality of life; erfarenheter; hjärtstopp; hälsa; livskvalitet; patient;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige drabbas ungefär 15 000 människor av hjärtstopp varje år. Det är en traumatisk händelse som kan påverka patienters fysiska och psykiska hälsa samt sociala liv. Det är betydelsefullt att sjuksköterskor har kunskap om hur de ska bemöta och stödja dessa patienter på bästa möjliga sätt. LÄS MER

 4. 4. Anabola Androgena Steroider & Identiteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Appelqvist; Lisa Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Diskurs; Diskurspsykologi; AAS; Anabola androgena steroider; Identitet;

  Sammanfattning : There is little knowledge about abuse of anabolic androgenic steroids (AAS) in Sweden. Thispaper aims to explore, from a discourse psychological angle, how persons with experience ofanabolic androgenic steroids (AAS) construct there identities. LÄS MER

 5. 5. Uppmärksammas fosterföräldrarnas egna barn vid en familjehemsutredning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mona-Lisa Appelqvist; [2006]
  Nyckelord :fosterföräldrar; biologiska barn; familjehem; familjehemsutredning; Ingrid Höjer; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to look into whether any attention is paid to the biological children in foster families when the investigation about foster home is made. I did some qualitative interviews with six foster home-investigators, working in five different municipalities. LÄS MER