Sökning: "MINDS"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet MINDS.

 1. 1. Bhinneka Tunggal Ika – The importance of art in the sense of belonging.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Francesca Vincentie; [2019-10-02]
  Nyckelord :composition; self-determination; storytelling; bi-cultural identity; decolonizing methodologies;

  Sammanfattning : Can the sense of belonging to a culture be strengthened with composing music as a method? Everything we experience are being kept somewhere in our minds. Consciously or subconsciously I believe that life experiences have to be processed in some way. If you're not doing any kind of artistic expression, it might come out as speech. LÄS MER

 2. 2. BEDÖMNING AV TEXT PÅ PAPPER ELLER SKÄRM En studie av hur en bedömningspraktik påverkas av huruvida elevtexter läses från papper eller skärm

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Winerö; [2019-09-30]
  Nyckelord :Digitala nationella prov; provsystem; datorstödd bedömning TEA ; sambedömning; kollegialt lärande; Communities of Practice CoP praxisgemenskaper; infrastruktur och affordans;

  Sammanfattning : This paper presents a study of an assessment practice in national tests in English, and how this is affected by whether teachers reads student texts on paper or on a screen. Since 2018 the written part of the national tests is to be conducted using a digital device with a locked screen and the students’ answers need to be anonymous. LÄS MER

 3. 3. Strategic narratives and public diplomacy in the Russian news media portrayal of Sweden: case of Russia Today

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Anna Ryzhova; [2019-09-03]
  Nyckelord :public diplomacy; mediated public diplomacy; international relations; Russia; Sweden; RT; strategic narrative; international system narrative; national narrative; international broadcasting;

  Sammanfattning : With the changes in the means and the scope of global communication, images and stories, promoted by political elites are gaining real influence not only on hearts and minds but also on the policy-making in the international setting. In the twenty-first century, the concern of “whose story wins” has started to dominate the field of public diplomacy. LÄS MER

 4. 4. "En kvinna kan inte utföra en mans arbete" : En studie om hur kvinnor och mäns normer & värderingar påverkar jämställdhet inom hantverkaryrkena

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lavin Hussein; Rami Ikzer; [2019]
  Nyckelord :Inequality; standards; craftsmen; production.; Jämställdhet; normer; hantverkare; byggproduktion.;

  Sammanfattning : The construction business is one of the most male-dominant industries in Sweden, where the majority of the workers are men. Since the industry is associated with dirt, provocative jokes and heavy lifting many tend to picture a man as a construction worker. LÄS MER

 5. 5. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jessica Roos; [2019]
  Nyckelord :ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Sammanfattning : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. LÄS MER