Sökning: "Martina Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Martina Karlsson.

 1. 1. Men hur mår arbetsförmedlarna då? : En kvalitativ studie om arbetsförmedlares anställningsotrygghet efter januariavtalet 2019.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martina Karlsson; Jessica Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Job insecurity; stress factors; leadership; communication; coping strategies.; Anställningsotrygghet; stressfaktorer; ledarskap; kommunikation; copingstrategier.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på om och på vilket sätt arbetsförmedlare känner stress genom anställningsotrygghet. Vi valde att fokusera på de arbetsförmedlare som fortsatte arbeta på arbetsförmedlingen efter att januariavtalet slöts och omorganiseringen av arbetsförmedlingen startade. LÄS MER

 2. 2. Hus med flyt : Building on water to combat urban congestion and climate change

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Martina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur;

  Sammanfattning : Hus med yt project aims to restore the splashes, ripples, oods, waves, streams, and droplets of water as manifestations of its presence in the built environment. An implementation of affordable oating dwellings dealing with the reality of climate change and urbanization which is demanding a new way of planning urban cities. LÄS MER

 3. 3. Digital teknik i förskolans värld : En intervjustudie om pedagogers resonemang om IKT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Hansson; Therese Karlsson; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; digitalkompetens; digitala verktyg; pedagoger; förskola; barn;

  Sammanfattning : Då samhället är under ständig utveckling framförallt när det handlar om digitalisering så behöver pedagoger ha kunskap och gemensam samsyn kring digital kompetens. Detta för att tidigt kunna stötta och uppmuntra barn till att använda de olika digitala verktyg som finns att tillgå i förskolan då vi lever i ett kunskapssamhälle och användningen av digitala verktyg börjar i allt yngre åldrar. LÄS MER

 4. 4. Planera undervisning i förskolan utifrån barns utforskande : ett posthumanistiskt perspektiv på plats och material i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Indira Hamzic; Martina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aktör nätverksteori; Förskolegård; Material; Plats; Posthumanistiskt perspektiv; Undervisning; Utomhusmiljö.;

  Sammanfattning : I föreliggande studie utforskas förskolegårdens platser och material ur ett posthumanistiskt perspektiv, genom att uppmärksamma yngre barns lek och utforskande i utomhusmiljöer, med avsikt att få en didaktisk relevant insikt i hur platser och material står i relation till var och hur planerad undervisning kan ske utomhus på förskolegården. Olika teorier vidgar vår förståelse om världen vilket kan innebära en central skillnad från vad vi är vana vid att tänka kring. LÄS MER

 5. 5. "Vi gjorde inte en anmälan - det var en oro" : En kvalitativ studie om förskollärares syn på sin anmälningsplikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martina Karlsson; Hanna Beckman; [2018]
  Nyckelord :preschool teachers; maltreated children; mandatory reporting; focus groups; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to interpret and understand preschool teachers’ perspective of their duty to report maltreated children to the social services. Four focus groups at four different preschools were used for the study. From the interviews, different themes were identified as important for the preschool teachers’. LÄS MER