Sökning: "Martina Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Martina Karlsson.

 1. 1. "Undervisning är ett lärande och man lär sig något nytt varenda dag varenda stund egentligen" : En studie om förskollärares uppfattning om undervisning i förskoleklass

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Brandstedt; Martina Granström Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Education; planning; preschool class; curriculum; Undervisning; planering; förskoleklass; läroplan;

  Sammanfattning : Learning throughout the day In this study, we have tried to find out how preschool class teachers perceive teaching in preschool class activities. We have also tried to find out what preschool class teachers believe is the basis for the planning of the teaching and whether the pedagogical mapping (pedagogiska kartläggningen) affects this planning and if so how. LÄS MER

 2. 2. Covid-19-pandemins påverkan på den svenska befolkningens konsumtion : Vilka faktorer orsakar förändring?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Evelina Karlsson; Martina Strandberg Alvåg; [2021]
  Nyckelord :Pandemic cost; covid-19; transaction cost; bounded rationality; New Institutional Economics; consumption; Sweden; Pandemikostnad; covid-19; transaktionskostnad; begränsad rationalitet; New Institutional Economics; konsumtion; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Men hur mår arbetsförmedlarna då? : En kvalitativ studie om arbetsförmedlares anställningsotrygghet efter januariavtalet 2019.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martina Karlsson; Jessica Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Job insecurity; stress factors; leadership; communication; coping strategies.; Anställningsotrygghet; stressfaktorer; ledarskap; kommunikation; copingstrategier.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på om och på vilket sätt arbetsförmedlare känner stress genom anställningsotrygghet. Vi valde att fokusera på de arbetsförmedlare som fortsatte arbeta på arbetsförmedlingen efter att januariavtalet slöts och omorganiseringen av arbetsförmedlingen startade. LÄS MER

 4. 4. Hus med flyt : Building on water to combat urban congestion and climate change

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Martina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur;

  Sammanfattning : Hus med yt project aims to restore the splashes, ripples, oods, waves, streams, and droplets of water as manifestations of its presence in the built environment. An implementation of affordable oating dwellings dealing with the reality of climate change and urbanization which is demanding a new way of planning urban cities. LÄS MER

 5. 5. Digital teknik i förskolans värld : En intervjustudie om pedagogers resonemang om IKT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Hansson; Therese Karlsson; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; digitalkompetens; digitala verktyg; pedagoger; förskola; barn;

  Sammanfattning : Då samhället är under ständig utveckling framförallt när det handlar om digitalisering så behöver pedagoger ha kunskap och gemensam samsyn kring digital kompetens. Detta för att tidigt kunna stötta och uppmuntra barn till att använda de olika digitala verktyg som finns att tillgå i förskolan då vi lever i ett kunskapssamhälle och användningen av digitala verktyg börjar i allt yngre åldrar. LÄS MER