Sökning: "Officers Programme"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Officers Programme.

 1. 1. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 2. 2. Framtidens officer, härförare eller bokmal? : En studie av den svenske officeren och en analys av examensmålen för Officersprogrammet på Försvarshögskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jonas Cattelin; Mats Kinander; [2019]
  Nyckelord :Military officer; officers’ profession; officers’ programme; Swedish armed forces; Swedish Defence University; monopoly on violence; armed battle; academisation; versatility; inner moral guidance.; Officer; officersprofession; officersprogram; Försvarsmakten; Försvarshögskolan; våldsmonopol; väpnad strid; akademisering; mångsidighet; inre kompass;

  Sammanfattning : Utbildningen av officerare är omdiskuterad och har kanske alltid varit det. Men de senaste årens förändringar av officersutbildningen och akademisering av yrket samt ändrade befälsstrukturer i Försvarsmakten (FM) har återigen satt fart på diskussionen. LÄS MER

 3. 3. The Police Organizations Education, Knowledge and Experiences of Mental Illness: A Qualitative Interview Study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Edina Mehmedovic; [2019]
  Nyckelord :Competence; Developent; Education; Experience; Mental illness; Police organization;

  Sammanfattning : This study illustrates the experiences and knowledge on mental illness within the police organization. The main queries are how the police education prepare the police for encounters with mentally ill individuals, what police officers experience and what is done within the department in relation to strengthen knowledge and competence on mental illness. LÄS MER

 4. 4. MOTIVATION TILL ATT LÄSA OFFICERSPROGRAMMET : en kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Josefin Hallgren; [2019]
  Nyckelord :Battistelli; motivation; kadett; officersbrist;

  Sammanfattning : In the next few years, the Swedish armed forces will have a major shortage of officers. This is due to a combination of high numbers reaching pensionable age and low numbers graduating from the Officers’ Programme.The lack of newly qualified officers is a major problem for the Armed Forces personnel supply. LÄS MER

 5. 5. "We will break the vicious circle" - A study on Swedish prison officers' views on violent extremists and radicalised persons

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Neijnes; [2018-02-05]
  Nyckelord :Gothenburg; radicalisation; violent extremism; social representation; categorisation; interview; discourse analysis; prison; probation; prison officers; education;

  Sammanfattning : The aim with this study is to find out how prison officers in Gothenburg are identifying violent extremism and radicalisation. The method used to find information regarding this was interviews performed with thirteen prison officers who have recently finished the basic training programme. LÄS MER