Sökning: "Sofie Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sofie Samuelsson.

 1. 1. En kvalitativ studie om pedagogens deltagande roller - som hinder och möjlighet i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Ahrencrantz; Maria Staaf; [2021]
  Nyckelord :Free play; power; responsibility; child vision; teaching; professional competence; experience; the competent child; play; development; the role of the educator in preschool.; Fri lek; makt; ansvar; barnsyn; lärande; yrkeskompetens; erfarenheter; det kompetenta barnet; lek; utveckling; pedagogens roll i förskolan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the view of educators on their participation in free play in preschool. Free play is a typical activity for preschool. Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) highlight Fröbel as creator of the concept of free play. LÄS MER

 2. 2. Ett arbete (bara) för kvinnor? : En integrativ forskningsöversikt med avsikt att studera sexförsäljning bland unga män

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joanna Paluero Wanli; Sofie Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Begreppskartor för att gynna matematikundervisningen - ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofie Nilsson; Amanda Sköldbäck; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Begreppskartor; Motivation; Självbestämmandeteorin; Lärande;

  Sammanfattning : Arbetet som följer syftar till att undersöka hur elever kan uppfatta verktyget begreppskartor i matematikundervisningen. Undersökningen tar sin utgångspunkt i frågeställningen: Hur påverkar ett arbete med begreppskartor i matematikundervisningen elevers motivation? Inledningsvis följer en litteraturöversikt kring tidigare forskning inom områdena begreppskartor och den kognitiva teorin. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av omvårdnaden vid Amyotrofisk lateral skleros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Samuelsson; Sofie Johansson; Frida Jason; [2017]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; care; experience; quality of life.; Amyotrofisk lateral skleros; livskvalitet; omvårdnad; upplevelse.;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är ett samlingsnamn för olika neurologiska och obotliga sjukdomar som kännetecknas av nedbrytning av det motoriska nervsystemet. Symtom som svaghet i muskler uppkommer succesivt och orsakar andningssvikt och förlamning. Idag saknas adekvat bromsmedicin mot ALS vilket gör att fokus läggs på symtomlindring. LÄS MER

 5. 5. Connectivity : City Center of Karlskrona and its Closest Districts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Sofie Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER