Sökning: "abrahamitiska"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet abrahamitiska.

 1. 1. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Björksell; [2020]
  Nyckelord :jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Sammanfattning : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. LÄS MER

 2. 2. Religionskunskapsundervisning i ett mångkulturella klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Hussein Issa; [2020]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångkulturell skola; utmaningar; ökad måluppfyllelse; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Det mångkulturella samhället som speglar skolan upplever läraren religionsundervisningen på olika sätt, beroende på om de möter hinder och vilka hinder. Syftet med detta arbete är att utifrån tre frågeställningar undersöka hur SO-läraren i lågstadiet upplever religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum. LÄS MER

 3. 3. Religionsundervisning för en hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Ahlm; [2020]
  Nyckelord :Ekologi; Hållbar utveckling; Miljödidaktik; Religion;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag gjort en enkätundersökning för att se om och hur lärare arbetar med hållbar utveckling inom religionsämnet. Jag presenterar olika miljödidaktiska inriktningar samt redogör för hur de abrahamitiska religionerna, asiatiska religioner och naturreligioner ser på ekologi och hållbar utveckling... LÄS MER

 4. 4. Sju & de abrahamitiska religionerna : Ett heligt tal?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Yazan Al Abdalla; [2019]
  Nyckelord :Seven; Abrahamic; Religions; Judaism; Christianity; Islam; Sunnah; Intertextuality;

  Sammanfattning : Abstract   Purpose: The study focuses on the number seven in Judaism, Christianity and Islam. The purpose of this essay was to find out where in the Holy Scriptures and traditions the number seven can be found and also to understand what purpose the number have in these religions. LÄS MER

 5. 5. Om Nationalism och Neutralitet : En diskursanalys av representationen av de Abrahamitiska religionerna respektive shintoism och buddhism i en japansk lärobok i etik och moral för gymnasieåren

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

  Författare :Mattei Susanna; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER