Sökning: "eu och nato"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden eu och nato.

 1. 1. FINSK OCH SVENSK UTRIKES-OCH SÄKERHETSPOLITIK I RELATION TILL NATO

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Lindström; [2023-02-10]
  Nyckelord :Utrikespolitisk förändring; utrikes-och säkerhetspolitik; Natomedlemskap; Finland; Sverige; EU; liberalism; realism; konstruktivism Foreign policy change; foreign and security policy; NATOmembership; Finland; Sweden; EU; liberalism; realism; constructivism;

  Sammanfattning : This study is based on qualitative text analysis, more specifically content analysis with the aim of investigating Finland and Sweden's NATO application. It will be done based on an explanation of foreign policy change, using three international political theories, liberalism, realism, and constructivism. LÄS MER

 2. 2. ATTITYDER TILL ETT GEMENSAMT FÖRSVAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Bergendahl; [2023-02-10]
  Nyckelord :GSFP; attityder; Grekland; Sverige; individuella faktorer; kontextuella faktorer; Nato; omvärldshot;

  Sammanfattning : Attitudes towards the EU's common security and defense policy (CSDP) can be explained on an individual level and a contextual level. Research has largely examined attitudes towards CSDP based on the EU as a homogeneous group or based on case studies with individual countries or specific topics. LÄS MER

 3. 3. Janowitz i Turkiet : En kvalitativ fallstudie om turkiets civil-militära relationer och risken för militär intervention.

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Bele; [2022]
  Nyckelord :Civil-militära relationer; Militär intervention; Morris Janowitz; Turkiet; Nya nationer;

  Sammanfattning : Turkiet är, givet dess geografiska position samt storleken på sin militärmakt (TAF), en central Nato-medlem. Landet har dock under stora delar av dess historia haft problem med att få civil kontroll över TAF. Detta har resulterat i återkommande militära interventioner med perioder av direkt eller indirekt militärt styre. LÄS MER

 4. 4. Nationell säkerhet eller mänskliga rättigheter? – En analys av Turkiets utlämningskrav i samband med Sveriges Natoansökan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elif Gunes; [2022]
  Nyckelord :utlämning; Nato; nationell säkerhet; non-refoulement; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utlämning är utan tvivel ett viktigt internationellt instrument för brottsbe-kämpning. Turkiet kräver i samband med Sveriges Natoansökan att Sverige ska utlämna personer kopplade till terrororganisationen PKK och väntar med sitt godkännande för att låta Sverige bli en fullvärdig medlem i Nato tills Sve-rige uppfyller kraven. LÄS MER

 5. 5. BILDEN AV SÄKERHETSPOLITIK I LÄROBÖCKER : Läroboksanalys av Sveriges säkerhetspolitik i läroböcker från Lgy 70 och Lpf 94

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joar Wikström; [2022]
  Nyckelord :Security policy; curriculum; textbook analysis; qualitative content analysis; neutrality; security; social science;

  Sammanfattning : In this study, the content and depiction of security policy in Sweden was studied in educational social studies textbooks, derived from the 3rd course from two different curriculums: Lgy 70 and Lpf 94. The purpose of the study was to examine if there is a notable development and shift in the way that security policy is depicted and described in Swedish textbooks, and to do it in consideration of the drastic geopolitical changes that came with the fall of the Soviet Union and the end of the Cold war. LÄS MER