Sökning: "fokus psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 436 uppsatser innehållade orden fokus psykologi.

 1. 1. How do elite coaches implement relationship maintenance strategies? : A qualitative investigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kendal Hajo; Niklas Norberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The importance of an effective coach-athlete relationship has been highlighted by previous research. The COMPASS-model points out seven maintenance strategies found to be important to maintain a high-quality coach-athlete relationship. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande beteenden på arbetsplatsen – Från föreställningar till intention utifrån the Theory of Planned Behavior

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Gustaf Mattisson; Hannah Aurell Hansson; [2020]
  Nyckelord :The Theory of planned behaviour; prosocialt beteende; hövlighet; intention; föreställningar; prosocial behavior; civility; beliefs; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study focused on the quality of interactions based on the goal of promoting a psychologically healthy workplace. Using the Theory of Planned Behavior (TPB) and its constructs, the purpose was to investigate the cognitive conditions that precede inclusive behavior and which of these constructs that are the most important. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av arbetstidsförkortning

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ivana Bumbaroska; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; arbetstidsförkortning; upplevelser;

  Sammanfattning : In order to reduce risk for burnout, discussions about reducing working hours (RWH) have taken place, as well a need for it has been acknowledged. This study focuses on the phenomena of RWH within emergency clinics. Consequently 12 nurses' own experiences of RWH reforms at two emergency clinics have been investigated. LÄS MER

 4. 4. "Man blir bemött som en person fast man har berättat om de mest fruktansvärda handlingar man kan tänka sig" : Kvalitativ intervjustudie av upplevelser hos behandlare som arbetar med sexualbrottsprogrammet Seif på anstalt inom svensk Kriminalvård.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rickard Herting; Gabriel Hourani; [2020]
  Nyckelord :Sex offence treatment with individualized focus; Seif; sex offence; experience; treater; sex offence treatment; thematic analysis; Swedish Prison and Probation Service; Sexualbrottsbehandling med individuellt fokus; Seif; sexualbrott; upplevelse; behandlare; sexualbrottsbehandling; tematisk analys; Kriminalvården;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka behandlares upplevelser av sexualbrottsprogrammet Sexualbrottsbehandling med individuellt fokus [Seif] på anstalt inom svensk Kriminalvård. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Elitidrott och sömn : En kvantitativ studie om elitidrottande ungdomars sömnhygien och skärmanvändande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Pettersson; Matilda Holmström; [2020]
  Nyckelord :Sleep quality; sleep quantity; sleep hygiene; screen time; high school athlete; elite sport; Sömnkvalitet; sömnkvantitet; sömnhygien; skärmanvändande; riksidrottsgymnasium; elitidrott;

  Sammanfattning : Sömn är grundläggande för elitidrottares återhämtning och uppbyggnad. För ungdomar som elitidrottar kan upprätthållande av en god sömnkvalitet, sömnkvantitet och sömnhygien vara utmanande. Det huvudsakliga syftet med studien var att studera skillnader i sömnvanor mellan elitidrottande ungdomar och ungdomar som inte elitidrottar. LÄS MER