Sökning: "högteknologisk industri"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden högteknologisk industri.

 1. 1. Availability vs. Cost Efficiency : A Case Study Taking on an Integrated Approach to Spare Part Distribution in the High-Tech Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Boström; Julia Lundell; [2020]
  Nyckelord :Spare part management; Inventory; Classification; Demand Forecasting; Distribution Network; Integrated approach; Aftermarket supply; Reservdelshantering; Lager; Klassificering; Efterfrågeprognoser; Distributionsnätverk; Integrerad strategi; Eftermarknadsförsörjning;

  Sammanfattning : Finding the proper balance between availability and cost efficiency is an important concern within spare part management. Spare part suppliers need to respond quickly to customer demand as a stock-out can have severe consequences for both the customer and the supplier. LÄS MER

 2. 2. Strukturförändringar i Periferin – Etableringen av Biltestindustrin i Arjeplogsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Palm; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport analyserar uppkomsten av en högteknologisk, kunskapsbaserad industri i ettrandområde i norra Sverige. Rapportens syfte är att ge en insikt i varför industrin etablerats inom regionen, hur denna process sett ut samt vilka bidragande faktorer som legat till grund för uppkomsten. LÄS MER

 3. 3. Revision of an artificial neural network enabling industrial sorting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Henrik Malmgren; [2019]
  Nyckelord :artificial neural networks; machine learning; deep learning; connectionism; pattern recognition; machine learning; automation; image analysis; information technology; applied mathematics; mathematical optimization; information theory; mathematical statistics; mathematical models; stochastic models; probabilities; chance; approximations; algorithms; computer programs; computer software; signal processing; high performance computing; numerical methods; high technology industries; sustainable development; artificiella neurala nätverk; maskininlärning; djup maskininlärning; konnektionism; mönsterigenkänning; automatisering; bildanalys; informationsteknik; tillämpad matematik; optimering; informationsteori; statistisk inferens; matematiska modeller; stokastiska modeller; sannolikhetskalkyl; slumpen; approximationer; algoritmer; datorprogram; programvara; signalbehandling; högpresterande beräkningar; numeriska metoder; teknikutveckling; maskinindustri; högteknologisk industri; maskinhandel; skrothandel; bärkraftig utveckling;

  Sammanfattning : Convolutional artificial neural networks can be applied for image-based object classification to inform automated actions, such as handling of objects on a production line. The present thesis describes theoretical background for creating a classifier and explores the effects of introducing a set of relatively recent techniques to an existing ensemble of classifiers in use for an industrial sorting system. LÄS MER

 4. 4. LEAN-implementering inom svensk högteknologisk försvarsindustri

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegren; Gustav Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lean; kvalitetsutveckling; verksamhetsutveckling; organisationsförändring; kommunikation; hyperkultur; högteknologisk industri; försvarsindustri;

  Sammanfattning : Inledning: Organisationer lever idag en vardag som ständigt förändras och utvecklas. Därav behöver organisationer hela tiden arbeta med ständiga förbättringar för att inte tappa konkurrenskraft. LÄS MER

 5. 5. Assessing the supplier selection problem for raw materials of different strategic importance. : Case study of a lithium-ion battery manufacturer in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Manuel Palacios; Bill Thernström; [2019]
  Nyckelord :Analytical Hierarchy Process; Supplier selection; Purchasing; Lithium-ion batteries;

  Sammanfattning : Many sectors and industries are being pushed by policymakers and consumers towards an industrial transformation to become more sustainable. This in order to reduce the negative impact on the environment caused by the emissions of toxic substances and greenhouse gases, as well to promote more efficient use of resources. LÄS MER