Sökning: "högteknologisk industri"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden högteknologisk industri.

 1. 1. Strukturförändringar i Periferin – Etableringen av Biltestindustrin i Arjeplogsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Palm; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport analyserar uppkomsten av en högteknologisk, kunskapsbaserad industri i ettrandområde i norra Sverige. Rapportens syfte är att ge en insikt i varför industrin etablerats inom regionen, hur denna process sett ut samt vilka bidragande faktorer som legat till grund för uppkomsten. LÄS MER

 2. 2. Revision of an artificial neural network enabling industrial sorting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Henrik Malmgren; [2019]
  Nyckelord :artificial neural networks; machine learning; deep learning; connectionism; pattern recognition; machine learning; automation; image analysis; information technology; applied mathematics; mathematical optimization; information theory; mathematical statistics; mathematical models; stochastic models; probabilities; chance; approximations; algorithms; computer programs; computer software; signal processing; high performance computing; numerical methods; high technology industries; sustainable development; artificiella neurala nätverk; maskininlärning; djup maskininlärning; konnektionism; mönsterigenkänning; automatisering; bildanalys; informationsteknik; tillämpad matematik; optimering; informationsteori; statistisk inferens; matematiska modeller; stokastiska modeller; sannolikhetskalkyl; slumpen; approximationer; algoritmer; datorprogram; programvara; signalbehandling; högpresterande beräkningar; numeriska metoder; teknikutveckling; maskinindustri; högteknologisk industri; maskinhandel; skrothandel; bärkraftig utveckling;

  Sammanfattning : Convolutional artificial neural networks can be applied for image-based object classification to inform automated actions, such as handling of objects on a production line. The present thesis describes theoretical background for creating a classifier and explores the effects of introducing a set of relatively recent techniques to an existing ensemble of classifiers in use for an industrial sorting system. LÄS MER

 3. 3. LEAN-implementering inom svensk högteknologisk försvarsindustri

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegren; Gustav Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lean; kvalitetsutveckling; verksamhetsutveckling; organisationsförändring; kommunikation; hyperkultur; högteknologisk industri; försvarsindustri;

  Sammanfattning : Inledning: Organisationer lever idag en vardag som ständigt förändras och utvecklas. Därav behöver organisationer hela tiden arbeta med ständiga förbättringar för att inte tappa konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. Lagligheten i användandet av sexdockor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dajana Kalman; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; kriminalisering; sexdockor; barnpornografibrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexleksaker är inget nytt fenomen. Det är en industri som har funnits länge och precis som med all annan industri så har den utvecklats. Även om sexdockan inte är ett nytt fenomen så har den kommit att få en helt ny innebörd. LÄS MER

 5. 5. Diffusion of a Diffuse Concept

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Clara Lindsjö; Tove Bolm Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Industry 4.0; Barriers; Opportunities and Challenges; Food Industry; Innovation-Decision process; State of the Art; Everett Rogers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka diffusionen av den fjärde industriella revolutionen inom livsmedelsindustrin i södra Sverige. Intresset för begreppet Industri 4.0 har ökat stadigt sedan det infördes av den tyska regeringen 2011. Men diffusionen verkar låg. LÄS MER