Sökning: "herrmode"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet herrmode.

 1. 1. Män, makt, och marinblå kostymer: en bildanalys över hur maskuliniteter iscensätts i Suitsupplys kostymreklamer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Anton Gårdevall; Jacob Therstam; [2018]
  Nyckelord :kostym; män; makt; maskulinitet; herrmode; bildanalys; Suitsupply; reklam suit; men; power; masculinity; menswear; image analysis; advertising; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines how masculinity is enacted in three different advertising campaigns from the Dutch menswear brand Suitsupply. The material consists of six photos, which are analyzed using visual semiotic analysis based on Barthes’ theories. To categorize the masculinity, theories from Connell, Halberstam and Nordberg are used. LÄS MER

 2. 2. Den modeintresserade mannen : en kvalitativ studie om hur det manliga modeintresset uttrycks i King of Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Camilla Sjöholm; Sandra Martinez; [2017]
  Nyckelord :masculinity; fashion magazine; male consumption; fashion; mens fashion; maskulinitet; manlig konsumtion; herrmode; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to illustrate the male interest for fashion consumption. The subject is motivated by the lack of research concerning this in the academic sphere. The focus for this thesis is therefore to analyse how this comes to light in the male fashion magazine King of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Hur män handlar mode : En undersökning om mäns köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Regina Tell; Therese Höök; Olivia Vaagenes Rehmberg; [2016]
  Nyckelord :customer service; buying behaviour; buying process; SERVQUAL; service quality; Kundservice; köpbeteende; köpprocessen; SERVQUAL; servicekvalitet;

  Sammanfattning : Shopping har tidigare varit en aktivitet som främst kvinnor har ägnat sig åt, men de senaste decennierna har fler och fler män börjat visa intresse för mode och shopping. I denna uppsats har vi valt att undersöka hur män beter sig när de handlar modekläder och hur de vill bli bemötta av personal i butik. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystem och engagemang : – En studie av Eniro 118 118, Ernst & Young och Henses Herrmode.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Marcus Svensson; Marlene Backlund; Vida Miraftab; [2011]
  Nyckelord :Belöningssystem; Motivation; Engagemang;

  Sammanfattning : Title: Reward systems and Commitment-A study of Eniro 118 118, Ernst & Young and Henses men'sfashion.Authors: Marlene Backlund, Vida Miraftab & Marcus SvenssonSupervisor: Arne SöderbomCourse: Dissertation 15 ECTSKey words: incentive programs, commitment and justicePurpose: The purpose of the study is to learn about the relationship betweenrewards and employee commitment in the case companies. LÄS MER

 5. 5. Hur man klär sig på Dalarö

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oskar Sjöblom; Max Glaumann; [2011]
  Nyckelord :stilbildning; herrmode; mode; retorik; sociala medier; modebloggar; bloggar; Industribolaget; Manolo; King Magazine; positionering; övertalning; reklam; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien utgår från tre bloggar, mer precist tre modebloggar. Det som studeras är vilka retoriska strategier och centrala teman som bloggarna använder sig av vid övertygning av deras läsare om att de är legitima i sin roll som förmedlare av stilnormer. LÄS MER