Sökning: "municipal health care"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden municipal health care.

 1. 1. The “easy” digital documentation system - A study of the complexities of implementing technology

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Roya Kohansall; Luis Fragoso; [2019-07-03]
  Nyckelord :Resistance; Affordances; Constraints; Technology; Materiality; Digital Documentation System; Municipality;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsdelegering – en välkommen eller påtvingad uppgift?

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Lindskog; Alexandra Riski Wiklund; [2019-01-21]
  Nyckelord :läkemedelsdelegering; läkemedelsadministration; omsorgspersonal; hemtjänst; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Background: The population is getting older and the life expectancy is expected toincrease. With increasing age, the incidence of comorbidity and drug use increases, whichplaces great demands on healthcare and care. If the elderly can not handle their medication athome, municipal health care can give assistance. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation med sköra äldre personer : Ur ett distriktssköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Susanne Henriksson; Anna Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Approach; communication; elderly; municipal health care; person-centred care; Förhållningssätt; kommunal hälso-och sjukvård; kommunikation; personcentrerad vård äldre;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Antalet sköra äldre personer kommer att öka i hela världen. I Sverige kommer antalet äldre personer över 80 år stiga från cirka 500 000 år 2014 till 800 000 år 2030. Genom en ökad medellivslängd ökar behovet av kommunal hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter med diabetesrelaterade fotkomplikationer i kommunal hemsjukvård : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marine Sivenius; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; foot complications; municipal home health care; support and self care; Diabetes; fotkomplikationer; hemsjukvård; stöd och egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotkomplikationer relaterat till diabetes är den vanligaste komplikationen och kan orsaka mycket lidande. Det är viktigt med stöd, råd och utbildning till personen med diabetes för att undvika fotkomplikationer. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av samtal om levnadsvanor

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Jens Nilsson; Patrik Almgren; [2019]
  Nyckelord :Lifestyle habits; Health promotion; Lifestyle counselling; occupational therapy; levnadsvanor; hälsopromotion; samtalsrådgivning; arbetsterapi;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine occupational therapists experiences of health-promoting dialogue. Today, there is no research that shows the importance of the health-promotion dialogue as an individual factor of change in occupational therapeutic treatment. LÄS MER