Sökning: "namn rasism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden namn rasism.

 1. 1. Rasistiska och islamofobiska diskurser kring våld och förtyck i hederns namn i Sverige. : En intervjustudie om verksamheters upplevelser av våldsutsattas erfarenheter kring debattklimatets konsekvenser.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Raghda' Harahsheh; [2022]
  Nyckelord :Rasism; Islamofobi; antimuslimsk rasism; våld och förtyck i hederns namn; Strukturella konsekvenser; psykiska konsekvenser.;

  Sammanfattning : Med denna intervjustudie vill jag lyfta upp hur rasistiska och islamofobiska diskurser kring våld ochförtyck i hederns namn är påtagliga narrativ som Sverige upprätthåller. Ett sådant debattklimat somutgår ifrån ett rasistiskt skillnadstänkande om vissa grupper, rangordnar och bedömer dem oliktetniskt svenska majoritetsbefolkningen. LÄS MER

 2. 2. “Ibrahimović vs Svensson” : En komparativ diskursanalys av de svenska rikstidningarnas framställning av svenska fotbollsspelare med utländska respektive inhemska namn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lo Hägerfelth; [2018]
  Nyckelord :Journalism; media; sports; football; soccer; Sweden; racism; hegemony; national identity; framing; Journalistik; media; sport; idrott; fotboll; Sverige; rasism; hegemoni; nationell identitet; gestaltningsteori;

  Sammanfattning : In January 2018 the france tv-channel Canal Plus broadcasted a documentary where the swedish football player Zlatan Ibrahimović contributed in an interview, claiming that there is "under-cover"-racism in the swedish sports media. My purpose with this studie was to examine if that's true, if swedish media treat swedish football players with foreign names different then swedish football players with swedish names. LÄS MER

 3. 3. Diskriminering av arbetssökande från minoritetsgrupper: Betydelsen av företagspolicy och bedömningar av social kompetens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Juliana Bosco; Linnea Sandberg Fridh; [2008]
  Nyckelord :diskriminering; företagspolicy; social kompetens; rekrytering; Psychology; Psykologi; Social psychology; Socialpsykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Företagspolicy påverkar rekryterarens val av nya medarbetare. Detta undersöktes i en experimentell studie där 120 studenter vid Lunds universitet deltog. Hälften fick ta del av en platsannons som var antingen rättviseinriktad eller lojalitetsinriktad. LÄS MER

 4. 4. Rekrytering och urval utifrån ansökningshandlingar: kan en lojalitetsnorm gentemot ingruppen öka ett fördomsfullt urval?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Joséphine Malmberg; Emelie Bjurenfors; [2007]
  Nyckelord :rekrytering; etnisk diskriminering; modern rasism; ingruppsfavoritism; lojalitetsnorm; social dominans; Psychology; Psykologi; Social psychology; Socialpsykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att arbetssökandes etnicitet spelar en stor roll i chanserna att få ett arbete har tidigare visats (Arai, Schröder, Skogman Thoursie & Thoursie, 2006; Integrationsverket 2006). Kan en företagspolicy förespråkande lojalitet mot ingruppen leda till etnisk diskriminering? 96 studenter fick läsa en företagspresentation samt kravspecifikation angående en ekonomiassistenttjänst. LÄS MER

 5. 5. Om fotboll och dess föreställda gemenskaper - en kritisk diskursanalys av tidningstexter om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Agneta Furvik; [2004]
  Nyckelord :text; identity; immigrant; Swedish; the Other; racism; sports; sport; soccer; football; Zlatan Ibrahimovic; fotboll; idrott; nationalism; rasism; den Andre; svensk; invandrare; identitet; media;

  Sammanfattning : Jag har med hjälp av Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys bearbetat 60 mediatexter som på något sätt berör fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic och två särskilda händelser under hösten 2003. Jag har redovisat teorier som diskuterar samband mellan nationalism, rasism, identitet, idrott och media, samt några klassiska sociologiska teorier om identitet och maktstrukturer. LÄS MER