Sökning: "polysemi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet polysemi.

 1. 1. Att avgöra betydelse : om översättning av polysema ord i ett samtal om vägen till tyranni

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Linus Klasson; [2021]
  Nyckelord :Polysemi; semantik; pragmatisk; funktionell översättningsstrategi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats tar sin utgångspunkt i en översättning från engelska av ett politiskt samtal i boken Making Sense av Sam Harris. Uppsatsen inleds med en källtextanalys och en redogörelse för den globala strategi som har använts vid översättningen. LÄS MER

 2. 2. Lättkränkt? : en genreanalys av roasts i P3 Morgonpasset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Lina Buhre; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Satirisk Biografi; Roast; Underförståddhet; Flertydighet; Polyvalens; Genreapplciering; Lovtal; Smädelse; Jimmie Åkesson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Följande uppsats undersöker hur ett flertydigt språkbruk kan påbjuda oönskade följder och reaktioner. Som exempel på flertydigt språkbruk undersöks biografier tillägnade Sveriges riksdags åtta partiledare. LÄS MER

 3. 3. Är det här Amerika? : En kvalitativ studie om musikvideon “This is America” och dess plats i den samhälleliga kontexten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Philip Alfredsson; Wictor Palmgren; [2019]
  Nyckelord :Polysemy; transmedial storytelling; Childish Gambino; hip hop; music videos; polysemi; transmedialt berättande; Childish Gambino; hip hop; musikvideo;

  Sammanfattning : Att musik väcker känslor är nog något som vi alla kan komma överens om. Musiken kan få oss att skratta, gråta, dansa, ja, alla känslouttryck kan skapas genom den. Och kanske är den ultimata låten den som får oss att känna allting på en och samma gång, och får oss att vilja lyssna på den om och om igen. LÄS MER

 4. 4. En kontrastiv studie om temporala bisatser på svenska och bulgariska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Sibel Muhamer; [2019]
  Nyckelord :Swedish; Bulgarian; temporal subordinate clauses; temporal relations; temporal subordinators; polysemy; Svenska; bulgariska; temporala bisatser; temporala relationer; temporala subjunktioner; polysemi;

  Sammanfattning : Temporala bisatser är ett av flera sätt att ange tid, de andra sätten är bland annat tempus och temporala adverb. Genom att undersöka temporala bisatser i svenska och bulgariska är det möjligt att illustrera likheter och skillnader i användning och funktion av temporala bisatser. LÄS MER

 5. 5. ”Jaha, då föll polletten ner hos mig i alla fall, det är lite stereotyper här också” : En kvalitativ receptionsstudie av Elons reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Öhlund; William Nestor; [2018]
  Nyckelord :Semiotics; polysemy; regional stereotypes; reception study; TV-commercial; Småland Norrland; Semiotik; polysemi; regionala stereotyper; receptionsstudie; TV-reklam; Småland Norrland;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att lyfta fram mottagarnas tolkningar om reklamens budskap inom fältet TV-reklam, och dess inkludering av regionala stereotyper. Genom tillämpning av receptionsstudie, där både en semiotisk analys och respondentintervjuer får rum, bidrar studien till fortsatt diskussion inom mottagarstudier. LÄS MER