Sökning: "reparativ läsning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden reparativ läsning.

 1. 1. "Double crap. Am I in trouble?" : Makt, vetande och njutning i Fifty Shades of Grey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2020]
  Nyckelord :Fifty Shades of Grey; knowledge; power; pleasure; subjectivity; sexuality; Foucault; feminism; reparative; body; corporality; consumption; romance; Fifty Shades of Grey; vetande; makt; njutning; subjekt; sexualitet; Foucault; feminism; reparativ; kropp; kroppslighet; konsumtion; romance;

  Sammanfattning : The Fifty Shades-trilogy by E. L. James has become a cultural phenomenon, and is widely debated as such. The main issue of the debate is often concerning the story’s relation to women’s position in society. LÄS MER

 2. 2. Hur ett monster blir ett monster : Monsterkroppars tillblivelse och orientering i True Blood

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Stefanie Tagesson; [2019]
  Nyckelord :Monsterkroppar; True Blood; queer fenomenologi; orientering; skevhet; performativ materia; temporalitet; hemmavid; vampyrer; Sara Ahmed; feministiska kulturstudier; queer läsning; reparativ läsning; emancipatorisk potential; subversiv potential;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar monsterkroppar i HBO:s tv-serie True Blood (2008 – 2014) och deras tillblivelse samt orientering utifrån skevhet, performativ materia och temporalitet. Med utgångspunkt i Sara Ahmeds queera fenomenologi analyseras empirin genom en queer och reparativ läsning i syfte att studera huruvida True Blood som tv-serie kan ha emancipatorisk och subversiv potential. LÄS MER

 3. 3. Våldets lockelse och islossning : En reparativ läsning av Selma Lagerlöfs Herr Arnes penningar med fokus på manlighet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Mikael Smitz; [2018]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Herr Arne s Hoard; The Treasure; Manliness; Unmanliness; Reparative reading; Violance; Women s suffrage; Selma Lagerlöf; Herr Arnes penningar; Manlighet; Omanlighet; Reparativ läsning; Våld; Kvinnlig rösträtt;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858-1940) is one of Sweden’s most well-known and prominent authors. The field of research connected to both her personal life and her body of work is certainly immense. However there are still gaps in the research concerning Lagerlöf’s social critique through her literature. LÄS MER

 4. 4. Vänskap är magisk : En reparativ läsning av samtida svensk seriekonst

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emma Maria Niskanen; [2016]
  Nyckelord :Seriekonst; tecknade serier; genusvetenskap; reparativ läsning; femininitet; femininitet er ; figuration; gurlesk; flicktion; affekt; orientering; situerad kunskap; utopi; heterotopi; flick tionella rum; Nietzsche Minaj;

  Sammanfattning : In this thesis, I do a reparative reading of contemporary Swedish comics, that uses feminine signifiers, both in their imagery and writing. A crucial point of departure, in this thesis, is how literature can ”do” theory and be seen as a way of creating knowledge. I explore what the comics does to me, as a reader, and how. LÄS MER

 5. 5. En trojansk My Little Pony : En genusvetenskaplig kulturanalys av Sara Granérs seriebok All I Want for Christmas is planekonomi ur ett gurleskt och skevt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Emma Maria Larsson; [2013]
  Nyckelord :Sara Granér; All I Want for Christmas is planekonomi 2012 ; tecknade serier; genusvetenskap; gurlesk; skev; intersektionalitet; reparativ läsning; affekt; motståndsfigurer; feminism; komik; politik; queer; kön; genus; sexualitet; ålder; estetik;

  Sammanfattning : Sweden has an active and growing culture of feminist comic book artists that use comedy as a mean of disseminating political ideas and critic. In this essay I do a reparative reading of Sara Granér’s comic book All I Want for Christmas is planekonomi in order to find out if it advocates alternative orders and/or ways of expression. LÄS MER