Sökning: "social ställning arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden social ställning arbete.

 1. 1. Vad är viktigast? : En kvalitativ vinjettstudie om hur socialsekreterare resonerar kring vad som är barnets bästa i frågor som gäller familjehemsplacerade barns fortsatta boende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elin Frank; Hanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The best interests of the child is a principle that social workers need to consider in their work.However, there is no clear definition of what the best interests of the child entail. Socialworkers make different intervention decisions even though they are presented with the sameinformation and misjudgments can lead to serious consequences. LÄS MER

 2. 2. Är barnet människa? - En studie om barnets ställning inom den slutna psykiatriska tvångsvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Jansson; [2020]
  Nyckelord :social and welfare law; children s rights; mental health law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här studien vilar på tre ben – ett som undersöker gällande rätt, ett som är empiriskt och en rättsteoretisk utgångspunkt. Studien syftar till att utreda vilka regler som gäller vid tvångsvård av barn och hur dessa skiljer sig från tvångsvård av vuxna patienter. Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som lag i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Varför blev #BlackOutTuesday en trend? : En kvalitativ studie om generation Z:s deltagande i sociala rörelser på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ebba Schoultz; Molly Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :viralitet; sociala medier; sociala rörelser; viral kommunikation; deltagande; generation Z;

  Sammanfattning : #BlackOutTuesday blev en viral framgång på Instagram som miljontals människor engagerade sig i genom att dela en svart bild. I och med den digitala utvecklingen, har nya möjligheter skapats för sociala rörelser att nå framgång. LÄS MER

 4. 4. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Nyckelord :Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Sammanfattning : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. LÄS MER

 5. 5. Bilden av den amerikanska kvinnan : En studie av svenska reseskildringar från 1850-talet om Amerika och hur författare beskrivit kvinnorna i landet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anthon Cederwall; [2019]
  Nyckelord :Culture meetings; Gender; Image; America USA ; Sweden; thought patterns; Kulturmöten; Genus; Bild; Amerika USA; Sverige; Tankemönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en del av historien med ett nytt perspektiv. Den handlar om hur kvinnor i Amerika/USA skildras utifrån reseskildringar av Fredrika Bremer och Lovisa Mathilda Nettelbladt. LÄS MER