Sökning: "strengths and abilities"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden strengths and abilities.

 1. 1. Beyond vulnerabilities: Exploring the coping mechanisms of children as family heads in child-headed households in Kampala district Uganda.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lambert Buzaare; [2021-10-07]
  Nyckelord :coping mechanisms; child-headed households; strengths and abilities;

  Sammanfattning : Uganda is a signatory of both local and international child protection protocols and has further shown its great commitment to child welfare through various agencies put up to implement child welfare-related issues. Yet with all this, children in Uganda continue to be abused and their rights violated. LÄS MER

 2. 2. Bedömningssamtal i ämnet modersmål : En fallstudie i två modersmålsenheter i pandemitider

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Susanna Caliolo; [2021]
  Nyckelord :Sambedömning; modersmål; social moderation; bedömningspraktiker; Queensland-modellen;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar bedömningssamtal i ämnet modersmål, i två olika modersmålsenheter. Dessa bedömningssamtal genomfördes med behöriga och obehöriga lärare inför betygssättning för att stödja de icke-behöriga lärarna och öka deras bedömningskompetens, vilket förväntas leda till ökad samstämmighet i tolkningen av elevernas prestationer. LÄS MER

 3. 3. "Jag blev trött på att säga att vi inte hittar personal, det är bara för att vi är blinda.” : En kvalitativ studie om arbetsgivares upplevelser av att anställa personer med funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle; Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Andrea Martín; Maja Haglöf; [2021]
  Nyckelord :Disability; employment; success factors; stigmatization; social-relational perspective of disabilities.; Funktionsvariation; anställning; framgångsfaktorer; stigmatisering; socialt-relationellt perspektiv på funktionsvariationer.;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka arbetsgivares upplevelser av att anställa personermed funktionsvariationer samt vilka framgångsfaktorer som kan identifieras. Fokus ligger vidatt identifiera arbetsgivares drivkrafter till att anställa personer med funktionsvariationer samtvilka styrkor och utmaningar de upplevt i sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. A template-based approach to automatic program repair of Sonarqube static warnings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Haris Adzemovic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the prevalence of software continues to increase, so does the number of bugs. Static analysis can uncover a multitude of bugs in a reasonable time frame compared to its dynamic equivalent but is plagued by other issues such as high false-positive alert rates and unclear calls to action, making it underutilized considering the benefits it can bring with its bug-finding abilities. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ett transplanterat hjärta : En litteraturstudie från patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amira Elwira Ben Rouha; Ibtissam Mesrour; [2019]
  Nyckelord :Heart transplantation; patients’ perspective; experiences; transition and adjustment; Hjärttransplantation; patientperspektiv; upplevelser; omställning och anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärttransplantation har utförts sedan 1960-talet och är idag det sista behandlingsalternativet vid svår och icke behandlingsbar hjärtsvikt. Efter en hjärttransplantation följer en livslång medicinering för att minimera risken för avstötningar. LÄS MER