Sökning: "varumärkespersonlighet marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden varumärkespersonlighet marknadsföring.

 1. 1. Is fat the new skinny? : A study on weight and perception of models in green marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oskar Wagrelius; Sara Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; brand positioning; brand personality traits; green products; attractiveness; sales; purchase propensity; warmth; competence; weight; model; thin; overweight; obesity; ecological; environmentally friendly; Grön marknadsföring; varumärke; positionering; varumärkespersonlighet; gröna produkter; attraktivitet; köpbenägenhet; konsumentbeteende; värme; kompetens; modell; vikt; övervikt; smal; ekologiskt; miljövänlig;

  Sammanfattning : Title: Is fat the new skinny? A study on weight and perception of models in green marketing. Date: 2018-05-22 Level: Bachelor Thesis in International Marketing Author: Oskar Wagrelius & Sara Eriksson Supervisor: Ulf Aagerup Problem formulation: How does the perceived weight and warmth/competence of a model in green marketing affect sales through perceived greenness and attractiveness? Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge, for brands being green, about how the choice of models in their advertisement will impact the brand's perception and affect greenness, attractiveness, and sales. LÄS MER

 2. 2. Radio vs Spotify

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Simonsson; Susanna Ström; Carolina Larsen; [2018]
  Nyckelord :Brand personality; A New Measure of Brand Personality; brand equity; Spotify; radio; media; secondary sources; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Radio vs Spotify - En studie om hur media, som sekundärkälla, påverkar varumärkespersonlighet Seminariedatum: 2018-05-31 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Susanna Ström, Lukas Simonsson, Carolina Larsen Handledare: Oskar Christensson Nyckelord: Varumärkespersonlighet, A New Measure of Brand Personality, brand equity, Spotify, radio, media, sekundärkälla Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan hur ett varumärke uppfattas, beroende på om det exponeras i det traditionella mediet radio eller det digitala mediet Spotify med utgångspunkt i teorin “A New Measure of Brand Personality” av Geuens et al. (2009). LÄS MER

 3. 3. Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? En studie utifrån Dimensions of Brand Personality

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Öberg; Ellen Frick; Simon Ekholm; [2017]
  Nyckelord :Marketing; Dimensions of Brand Personality; guerrilla marketing; brand personality; creative marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? - En studie utifrån Dimensions of Brand Personality.” Seminariedatum: 2017-06-02 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Simon Ekholm, Ellen Frick, Lina Öberg Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Marknadsföring, Dimensions of Brand Personality, gerillamarknadsföring, varumärkespersonlighet, kreativ marknadsföring Syfte: Att undersöka om de olika gerillamarknadsföringsmetoderna kan associeras till någon speciell personlighet utifrån Jennifer Aakers teori om Dimensions of Brand Personality. LÄS MER

 4. 4. Flaggskeppsbutiker : en studie om användningen av konceptet på massmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Agnes Hultén; Linnea Granath; [2017]
  Nyckelord :Flagship stores; Marketing; Marketing mix; Kapferer’s Brand Identity Prism; Brand identity; Brand personality; Flaggskeppsbutiker; Marknadsföring; Marknadsföringsmix; Kapferers Identitetsprisma; Varumärkesidentitet; Varumärkespersonlighet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how brands in the mass market use flagship stores - both from a marketing perspective and a brand perspective. We wanted to study if the brand identity affects whether a brand chooses to establish flagship stores or not. LÄS MER

 5. 5. Kan jämställdhet vara en möjlighet? : Hur användning av Femvertising påverkar varumärkesimage

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Ekman Vråmo; Eveline Castillo Haglund; [2017]
  Nyckelord :Femvertising; Brand Image; Advertising; Attitude towards the ad; Attitude towards the brand; Feminism; Empowerment; Brand Personality; Femvertising; varumärkesimage; reklam; reklamattityder; varumärkesattityder; feminism; egenmakt; varumärkespersonlighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Spridningen av feministiska budskap och firandet av kvinnors mångfald har lett till att en ny kategori av marknadsföring har uppkommit, kallad Femvertising. Det finns en osäkerhet i hur reklam som använder sig av denna reklamform uppfattas av konsumenter, vilket gör det intressant att undersöka huruvida konsumenters attityder samt associationer kopplade till ett varumärke påverkas vid användning av Femvertising. LÄS MER